GETUIGENISSEN

Jurrin Reckers: “Ik ervaar God in de onderlinge band en samenwerking met collega’s en organisaties.”

Jurrin heeft het voorrecht om met veel met jongeren in gesprek te kunnen gaan over wat echt belangrijk is. “Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat God met iedereen zijn eigen weg gaat en van mij alleen een open blik en houding verlangt.”

Raymond Robart: “Op dat moment had ik zoiets van: oké, God bestaat.”

Tijdens een operatie had Raymond een wonderlijke ontmoeting met God. ‘’Ik heb de hele operatie meegemaakt, maar ik ervoer geen pijn. Het voelde voor mij alsof ik in de armen van God lag. Heel warm, beschermend, rustgevend. Een onbeschrijfelijk gevoel van vrede en van Liefde.’’

Demi Ruiz: “God liet mij in twee dromen een levensbedreigende situatie zien.”

Demi is 17 weken zwanger als ze twee dromen krijgt met dezelfde betekenis. Bij een extra echo blijkt er een ernstige infectie in het vruchtwater aanwezig. “Als God ons niet gewaarschuwd had zou het allemaal waarschijnlijk te laat geweest zijn.”

Isa Boztoprak: “Ik zie uit naar de gave dingen die God gaat doen.”

Isa zit in het voorbereidingsteam van de #IMPACT-Jongerenconferentie en hoopt dat iedereen die er naartoe gaat zicht geraakt zal voelen door de Heilige Geest.

Micha Reckers: “Bij elk jongerenevent is God aan het werk!”

Micha over de voorbereidingsvergaderingen van de jongerenconferentie: “Op die momenten zoek je samen naar Hem en mag je iets van Zijn leiding in de organisatie ervaren. Zo voel ik iets mee van wat er in Zijn hart leeft.”

Evelien Blok-Fenijn: “Elk mens is speciaal en waardevol.”

Evelien gelooft dat God ons heel bijzonder geschapen heeft en dat we heel mooi en bijzondere dingen kunnen maken. “We are special made, to create special things.”

Vincent Dolfing: “Laat zien hoe je je leven met God leeft.”

Een van de doelen van Vincent is dat mensen een relatie leren opbouwen met God, dat ze proeven dat wat ze hebben echt en puur is en dat ze Gods stem gaan leren verstaan. Juist hierdoor wordt de christelijke gemeenschap aantrekkelijk.

Willemijn van Dijk: “De liefde is het belangrijkst en zal nooit vergaan.”

Voor Willemijn kwamen in Korinte de woorden van Paulus tot leven. “De liefde is het zichtbaar in ieder mens die opstaat en onzelfzuchtig een vluchteling in huis neemt, in iedereen die vrijwilligerswerk doet voor kinderen in armoede, in die persoon die een familielid blijft opzoeken.”

Amarins van der Meulen: “Mijn ontmoeting met God tijdens Opwekking bemoedigt mij nog steeds.”

Tijdens Opwekking ontmoette Amarins een vrouw die haar bemoedigende woorden meegaf. “God ziet dat je van kleine dingen geniet en dat je zo jezelf bent.” Hiermee bevestigde Hij haar identiteit.

Dennis Ruijgh: “God komt verrasend uit de hoek als je het niet meer ziet zitten.”

Dennis heeft in zijn leven al veel meegemaakt. “Ik zeg altijd: het evangelie is gratis, maar het kost je alles. Daarmee bedoel ik dat je je leven totaal op Christus moet richten. We kunnen heel veel dingen op eigen kracht, maar je moet trachten om Hem in alles te betrekken.”

Tom Nusselder: “Ze zorgden voor licht in de donkere nacht.”

Tom ging met een aantal collega-vrijwilligers van Dorcas naar Roemenië aan de Oekraïense grens. Ze ervoeren dat buitenlandse studenten van de ene op de andere dag vluchteling waren geworden, die Oekraïne niet eens uit konden.

Ruth: “God vecht voor me. Ik mag het loslaten.”

Ruth koos in ons land deze naam omdat het verhaal van Ruth in de Bijbel ook haar verhaal is. “Ondanks alles is er echter geen wroeging in mijn hart, allen maar vrede!”

Petra Brussee: “Dit is mijn geloofspositie en die mag ik vrijmoedig innemen.”

Petra leidt veelal de aanbidding maar doet als achtergrondzangeres ook mee aan concerttour. Na twijfel over deze rol krijgt ze de bevestiging: “Kom uit de schaduw, God heeft nog veel meer voor je klaarliggen.”

Peter Wolse: “God wil zijn gezin weer bij elkaar hebben.”

Peter is al een aantal jaar vrijwilliger bij Stichting Ontmoeting, nu met name bij de koffiebar. “Ik ervaar dat dit een plek is die God bedoeld heeft. Zijn liefde is er voor iedereen, niet voor een select groepje.”

Mariëtte: ‘’Ik hoop dat de klanten hier iets van het geloof meekrijgen.’’

Mariette: “Ik presenteer de christelijke boeken in de kringloopwinkel zo dat ze gezien worden. Bijvoorbeeld een Bijbel voor mensen die nog geen Bijbel hebben. Mensen gaan er dan even bij zitten en bladeren door die Bijbel heen.”

Daniëlle: “Ik zie Jezus in de ontmoeting met mensen, door iets van hun leven mee te maken en van hen te leren.”

Daniëlle werkt als vrijwilliger in de koffiebar van Stichting Ontmoeting. “Hier laat God mij zien hoe mooi andere mensen zijn, terwijl ze uit een geheel andere omgeving of situatie komen. Hoe meer liefde God geeft, hoe meer ik die anderen leer kennen.”

Corina: “Door Zijn liefde en kracht mogen wij Zijn voorbeeld zijn.”

Corina is vooral geïnspireerd door de liefde van Jezus. “Hij roept ons op om Hem te volgen en op Hem te lijken. Hij diende de mensen, dat vind ik zelf heel mooi.”

Sissi Aartsma: “I’m no longer a slave to fear, I am a child of God.”

Sissi kreeg na de ontvangst van een kaartje met de tekst ‘Goed genoeg’ haar doopbevestiging. “Voor mij is het geloof dat ik weet dat God altijd bij mij is. Hij voorkomt geen moeilijkheden, maar Hij gaat er wel samen met mij doorheen.”

Aafke Romeijn: “Het zoeken van troost vind ik heel makkelijk in de Bijbel.”

Schrijfster en muzikant Aafke Romeijn begon het Bijbellezen bij Matteüs, want de verhalen van Jezus voelden als een verademing. “Geef de Bijbel weer een kans in je leven. Het zal je goed doen.

Jeanet: “God is er altijd geweest!”

Een half jaar geleden is God het huis van Jeanet binnengetreden. “Maar Hij is er altijd al geweest, alleen zocht ik niet naar Hem, maar vond Hij mij.”

Arjo Barth: “Als ik aan Jezus denk…”

Tijdens een SoulSurvivor conferentie heeft Arjo Jezus leren kennen. Johannes (ontzag als hij Jezus op Patmos ziet) en Zacheüs (in wie Jezus oprecht geïnteresseerd is) zijn twee voorbeeldverhalen voor hem als hij aan Jezus denkt.

Els Steenstra Toussaint: “Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf.”

Na een moeizame relatie met haar schoonfamilie zorgt de ontvangst van een geboortekaartje weer voor een open deur. “We genieten nu elke dag en zijn God dankbaar voor de herstelde relatie.”

Candice: “Na het bidden was die vluchteling ontroerd en bedankte ons.”

Candice deed na een evangelisatietraining mee aan een outreach. Er was een lang en moeilijk gesprek met een meisje. “We bidden dat God haar mag aanraken en Zijn volmaakte liefde aan haar laat zien.’’

René de Graaf: “Het voelde als verloren zijn en weer thuiskomen.”

Na zijn verhuizing wordt René in de kerk uitgenodigd. “Dit is wat ik altijd heb gezocht, hier is mijn relatie met Jezus begonnen. God is mijn Vader.”

Page 3 of 5 1 2 3 4 5