Diaconaal Platform

Eén van de onderwerpen die onder het Diaconaal Platform worden opgepakt is: Gasten in de stad.
Lees meer over Gasten in de Stad via: https://gelovenindestad.nl/gasten/.

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI