Lees meer over Gasten in de Stad via: https://gelovenindestad.nl/gasten/.

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft voor de kerken een aantal Bijbel Basics programma’s in het Oekraïens vertaald, waaronder die voor Pasen en Pinksteren. Kijk voor alle beschikbare programma’s op: https://debijbel.nl/bijbelbasics.

Coördinatie

Haarlem heeft een regiegroep waarin kerken en organisaties zich inzetten voor vluchtelingen uit o.a. Oekraïne.
Op dit moment wordt vanuit de kerken ruimtes beschikbaar gesteld voor dagopvang van vluchtelingen. Ook worden in samenwerking met CityShapers en present Haarlem vrijwilligers gemobiliseerd en gericht ingezet waar de behoefte het grootst is. Ten slotte organiseren we een aantal gerichte inzamelacties. Op dit moment zamelen we schoenen (maat 40-45) in en kinderspeelgoed.

Vragen, aanbevelingen of opmerkingen aan die kerken en/of die organisaties kunnen via de regiegroep aangeleverd worden.

De regiegroep wordt ad interim gecoördineerd door Hans Luttik.
Email: gastenindestad @ gmail.com
Telefoon: 06 – 4220 0924

Gemeente

De gemeenten hebben de taak gekregen Oekraïense vluchtelingen zo snel mogelijk op te vangen. Verschillende gemeente hebben hiervoor een speciale webpagina opgemaakt.
Gemeente Haarlem: Haarlem helpt Oekraïne
Gemeenten Heemstede en Bloemendaal: hulp aan Oekraïense vluchtelingen
Gemeente Velsen: hulp en initiatieven Oekraïne

Vrijwilligers

CityShapers en Present Haarlem coördineren de vrijwilligersbehoefte en de plaatsing van vrijwilligers.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via het Aanmeldformulier vrijwilliger

Stichting Gave

De interkerkelijke stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave verlangt ernaar om vluchtelingen, die naar ons land komen, in Jezus’ naam te zien en lief te hebben.

Ze geven bijvoorbeeld tips wat je als kerk kunt doen en informatie over cultuur en geloof van Oekraïners. Meer hierover lees je op hun website: hulp voor Oekraïense vluchtelingen.

Organisaties die zich inzetten

Leger des Heils

Present Haarlem

CityShapers

Stichting Ontmoeting