Lees meer over Gasten in de Stad via: https://gelovenindestad.nl/gasten/.

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft voor de kerken een aantal Bijbel Basics programma’s in het Oekraïens vertaald, waaronder die voor Pasen en Pinksteren. Kijk voor alle beschikbare programma’s op: https://debijbel.nl/bijbelbasics.

Coördinatie

Haarlem heeft een regiegroep waarin kerken en organisaties zich inzetten voor vluchtelingen uit o.a. Oekraïne.
Op dit moment wordt vanuit de kerken ruimtes beschikbaar gesteld voor dagopvang van vluchtelingen. Ook worden in samenwerking met CityShapers en present Haarlem vrijwilligers gemobiliseerd en gericht ingezet waar de behoefte het grootst is. Ten slotte organiseren we een aantal gerichte inzamelacties. Op dit moment zamelen we schoenen (maat 40-45) in en kinderspeelgoed.

Vragen, aanbevelingen of opmerkingen aan die kerken en/of die organisaties kunnen via de regiegroep aangeleverd worden.

De regiegroep wordt ad interim gecoördineerd door Hans Luttik.
Email: gastenindestad @ gmail.com
Telefoon: 06 – 4220 0924

Gemeente

De gemeenten hebben de taak gekregen Oekraïense vluchtelingen zo snel mogelijk op te vangen. Verschillende gemeente hebben hiervoor een speciale webpagina opgemaakt.
Gemeente Haarlem: Haarlem helpt Oekraïne
Gemeenten Heemstede en Bloemendaal: hulp aan Oekraïense vluchtelingen
Gemeente Velsen: hulp en initiatieven Oekraïne

Vrijwilligers

CityShapers en Present Haarlem coördineren de vrijwilligersbehoefte en de plaatsing van vrijwilligers.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via het Aanmeldformulier vrijwilliger

Stichting Gave

De interkerkelijke stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave verlangt ernaar om vluchtelingen, die naar ons land komen, in Jezus’ naam te zien en lief te hebben.

Ze geven bijvoorbeeld tips wat je als kerk kunt doen en informatie over cultuur en geloof van Oekraïners. Meer hierover lees je op hun website: hulp voor Oekraïense vluchtelingen.

Informatie gemeente Haarlem

Aanvullende informatie vanuit de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem vangt vluchtelingen uit Oekraïne op en biedt hulp samen met andere organisaties in de stad. De gemeente helpt hen als ze net in Haarlem arriveren en woonruimte nodig hebben. Maar ook in de tijd hierna ondersteunt de gemeente ze met bijvoorbeeld het vinden van werk en het regelen van zorg en onderwijs. Ook coördineert de gemeente initiatieven in de stad.

Vluchtelingen uit de Oekraïne hebben een andere status dan vluchtelingen uit andere landen. Zij vallen onder Regeling Tijdelijke Bescherming die in ieder geval tot 4 maart 2023 duurt en daarna mogelijk wordt verlengd. In deze regeling is vastgelegd dat deze vluchtelingen recht hebben op opvang, (medische) zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen.

Lees hier meer over opvang en wonen voor Oekraïners, recht op zorg en onderwijs, hulp bij werk vinden en reizen met openbaar vervoer.

Extra opvanglocaties voor vluchtelingen

Huidige situatie
Sinds 19 mei is het passagierschip Alessia beschikbaar om 155 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Het schip ligt aan de steiger aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Floresstraat. Een groot passagiersschip heeft faciliteiten aan de kade nodig om langere tijd aan te meren zoals stroomvoorziening en water, en die zijn alleen bij de riviercruise terminal aanwezig. Op het schip zijn basisvoorzieningen aanwezig en mensen krijgen een eigen ruimte om te verblijven. Ook mogen de bewoners werken en kunnen de kinderen naar school.

Daarnaast heeft de gemeente drie opvanglocaties in Haarlem Schalkwijk.

In Haarlem worden nog drie opvanglocaties klaargemaakt om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Deze bevinden zich in Haarlem Noord, Zuidwest en Oost. Met deze extra tijdelijke plekken wordt het aantal vluchtelingen dat in Haarlem kan worden opgevangen met maximaal 309 vergroot (stand begin juli 2022).

Haarlem Noord
Hier mag de gemeente op het braakliggende Sonnebornterrein aan de Spaarndamseweg een paviljoen plaatsen. Dit is een soort grote stevige tent met harde muren, die eerder gebruikt werd als priklocatie van de GGD. In het paviljoen is plek voor 64 tijdelijke opvangplekken met gedeelde keuken en gedeeld sanitair. De gemeente verwacht dat paviljoen op 8 augustus in gebruik wordt genomen en zal hier maximaal 12 maanden staan.

Haarlem Zuidwest
Hier huurt de gemeente een leegstaand kantoorpand aan de Meesterlottelaan in de Koninginnebuurt voor de tijdelijke opvang van ongeveer 125 vluchtelingen. Het pand wordt verbouwd om het voor de opvang geschikt te maken. Naar verwachting kunnen in november de eerste mensen in het kantoorpand worden opgevangen.
Wanneer de situatie in Oekraïne verandert of er minder opvangplekken voor Oekraïners nodig zijn, kan deze locatie worden ingezet om tijdelijk andere mensen te huisvesten zoals statushouders, asielzoekers of studenten.

Haarlem Oost
In de ontwikkelzone Oostpoort onderzoekt de gemeente of het mogelijk is om op braakliggende terreinen aan de Laan van Decima (nabij NS-station Spaarnwoude) tijdelijk woonunits te plaatsen. Deze moeten opvangplek bieden aan ongeveer 120 personen. In de huidige situatie is wonen op deze plek niet zonder meer mogelijk.

Op alle locaties is de begeleiding in handen van het Leger des Heils, veelal in samenwerking met Stichting Ontmoeting.

Notulen regie overleg

Krantenartikelen

Organisaties die zich inzetten

Leger des Heils

Present Haarlem

CityShapers

Stichting Ontmoeting