Over Geloven in de Stad

De regio Kennemerland kent een levendige christelijke gemeenschap. Meer dan 20 kerken uit deze gemeenschap vormen samen het netwerk Geloven in de Stad. Daarnaast zijn er nog verschillende christelijke organisaties aan ons verbonden. Wij voelen ons, over kerkmuren heen, verbonden met elkaar. We ondersteunen en inspireren elkaar om ons geloof te delen met onze stadsgenoten en om onze liefde voor de stad in daden om te zetten.

Inspireren

Geloven in de Stad inspireert kerken en christenen, om steeds weer nieuwe wegen en manieren te vinden om relevant te zijn in onze samenleving. We motiveren christenen om zich met elkaar en met anderen te verbinden en zich in te zetten voor de stad. Om dit te bereiken organiseren we allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld de jaarlijkse #IMPACT week, netwerkontmoetingen voor ondernemers, inspiratiedagen voor kerken, etc.

Verbinden

Geloven in de Stad verbindt kerken en christenen met mensen en groepen in de stad. Overal in de stad zijn mensen actief om van de stad een mooiere plek te maken, op sociaal, op cultureel en op politiek gebied. Wij stimuleren christenen om zich met hen en daarin ook met elkaar te verbinden. Samen werken we aan sterke en vruchtbare netwerken en coalities uit dienstbaarheid aan en met visie voor de stad en haar mensen.

Ondersteunen

Geloven in de Stad ondersteunt kerken en christenen, om hun verlangen en visie voor de stad om te zetten in concrete initiatieven en activiteiten. Dat doen we vooral in de fase van try-out, startup of pilot. Maar we ondersteunen ook bestaande initiatieven. We stimuleren dat initiatiefrijke christenen over kerkmuren heen gebruik maken van de ervaring en het talent dat in de verschillende kerken aanwezig is.

Geloven in de Stad zoekt de verbinding met de Raad van Kerken, bekijk hier de website van Raad van Kerken

 

 

Magazine

Er is een eenmalig magazine uitgekomen - als deel van de vernieuwde huisstijl - waar centraal staat dat samen de Kerk van Haarlem vormen en de waarde die die samenwerking met zich meebrengt. We kijken uit naar dat de stad en regio zegen mag ervaren en tot die tijd bidden we voor een Kerk die zich verenigt – ieder zichtbaar met zijn eigen kleur.

Luister nu ook Geloven in de Stad - de Podcast

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI