Willem Duyn: ”We hebben wat te doen! Overal de grote opdracht van Jezus uitvoeren.”

25 jaar Levend Woord Gemeente Haarlem

Willem Duijn is sinds 14 mei 1998 voorganger van de Levend Woord Gemeente in Haarlem. Hij is katholiek opgevoed maar daar werd in het gezin na een aantal jaren niet veel meer aan gedaan. Twee vragen hielden hem bezig: ‘Waarom ben ik hier?’ en ‘Wat is er na de dood?’ ”Ik zocht altijd naar God, naar de inhoud en het waarom van het leven.  Dat hield mij al vanaf jonge leeftijd bezig.”

”Toen ik leraar Duits was op een mavo in Haarlem vroeg een aantal leerlingen of ik naar hun doop wilde komen. Zij werden gedoopt in de pinkstergemeente Immanuel, toen nog aan de Richard Holkade. Niets vermoedend kwam ik de kerk binnen en ik was onder de indruk van de mensen in witte kleding, vrolijke gezichten, de preek en het dopen. Ik kende dat niet. Deze gebeurtenis maakte veel indruk op mij. Toen een half jaar later nog een leerling van mij vroeg om naar haar doopdienst te komen ging ik samen met mijn vrouw. Opnieuw een belevenis die veel indruk op ons maakte. In die tijd was ik bezig met alternatieve geneeswijze, energie, aura’s e.d. Ik leerde voor natuurgeneeskundig therapeut.

Op een avond zat ik op de bank en mijn aandacht werd getrokken naar de Bijbel in de boekenkast. Ik pakte de Bijbel en begon in de Psalmen te lezen. Opeens wordt mijn zicht gehuld in mist, mijn haren gaan overeind staan, rillingen over mijn lijf, maar ook een gelukzalig gevoel overviel mij. Als de mist optrekt zie ik Jezus staan, op een prachtig groen grasveld, helder blauwe lucht boven Hem, in een stralend wit gewaad met rode sjerp. Zijn handpalmen open naar mij toe en ik zie de littekens van de spijkers. De liefde in Zijn ogen raakt mij zo diep. Het is dus toch waar! De tranen lopen over mijn wangen. De vreze van de Heer kwam over mij. Ik gaf mij over aan Hem, heb al mijn zonden beleden en vanaf dat moment ben ik anders gaan leven. Ik ben door Hem aangeraakt in Zijn grote liefde voor mij, Zijn bewogenheid voor het verlorene. Dat is waar ik mij vanaf dat moment voor inzet. Ik heb alles waar ik mee bezig was weggegooid, alle boeken. Veel alternatieve geneeswijzen zijn gerelateerd aan het occulte. Dit gebeurde eind jaren 80. Over mijn bekering heb ik het boekje Hoe mijn leven plotseling radicaal veranderde geschreven.

Hoe kon ik andere mensen bereiken met Jezus, het nieuwe leven wat alleen Hij ons kan geven? Tijdens een interkerkelijke gebedsgroep kreeg ik een profetie. Dat was een half jaar voor de start van onze gemeente. Een zuster in de gebedsgroep zei tegen mij dat ze een woord van de Heer had voor me: ‘Willem, Ik zal je de sleutel in de hand geven.’ Een half jaar later kregen wij de sleutel van een gebouw. Het wijkcentrum aan de Nieuwe Gracht 23 in Haarlem. Toen wij (mijn vrouw en onze twee zoons) daar voor het eerst begonnen als pionier, bleek later dat het precies op de dag was, waarop Israël 50 jaar bestond, 14 mei 1998.

Vanuit een hart voor mensen, die Jezus niet kennen zijn wij begonnen. Na drie maanden kwam er wel een zekere twijfel: moeten we hier wel mee doorgaan? Opnieuw mochten we door God zelf bemoedigd worden. Een zuster uit een landelijke gebedsgroep belde mij op en zei: ‘Willem ik had vannacht een droom over jou. Ik weet niet meer precies wat er gebeurde maar ik kreeg de boodschap, dat ik moest zeggen; je moet hiermee doorgaan! Houd vol!’ Dit was voor ons de bevestiging dat wij niet op moesten geven. Er staat immers in de Bijbel, waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam daar ben Ik in uw midden. Mijn vrouw bad om een teken of er die zondag nieuwe mensen bij ons binnen mochten komen. Ook dat gebeurde. Onze dochter, die niet wist dat mijn vrouw hier voor gebeden had en nog in de tienergroep van onze vroegere gemeente was, kwam binnen en vertelde dat ze zich bij ons wilde invoegen.

Onze roeping
We wilden naar buiten! We wilden missionair bezig zijn. Mensen vertellen over Jezus. De stichting Kerygma uit Voorthuizen exploiteerde een bus die omgebouwd was tot evangelisatiebus die we voor Haarlem konden uitnodigen.
Zij leverden een leider en een team. Zeven jaar hebben we op een donderdag in de maand op de Grote Markt gestaan. Vanwege de koopavond konden we op donderdag langer staan. Ik had hiervoor een vergunning gekregen onder vermelding van een mobiele tentoonstelling over het christendom. Binnen hadden we teksten, beelden en woorden om de mensen van Jezus te vertellen. De vrijdag daarop stonden we in winkelcentrum Schalwijk bij de  voormalige V&D.
Later kregen we een bus van de stichting Naar House. Deze organisatie ging met een bus bij houseparty’s langs. Het was een grote witte bus met in gekleurde letters de tekst: Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ Toen onze vergunning voor de Grote Markt werd ingetrokken, kregen we bij wijze van uitzondering een vergunning voor een ideële standplaats op de Botermarkt in Haarlem.

Tot op de dag van vandaag staan we daar nog altijd op de laatste donderdag van de maand. Met een team van tien mensen uit verschillende kerken in Haarlem voeren we pastorale en missionaire gesprekken rondom de bus. Ieder mens heeft het nodig om te horen van Jezus. Wij hebben een boodschap van redding, verlossing, bevrijding en genezing. Wij denken dat we er op uit moeten trekken, de kerk uit, de straat op, naar buiten!

Onze droom voor de toekomst
Op zondag komen wij samen in wijkgebouw de Fjord aan de Paul Krugerkade 6 in Haarlem. Meestal zijn we met zo’n 30 tot 35 mensen, waaronder een groep ouderen van boven de 75 jaar, enkele mensen met beperking en een groep hard werkende mensen. Mijn droom voor de toekomst is dat de Geest van de gebeden op Haarlem wordt uitgestort (Zach. 12:10) en er een diep besef van heiliging plaatsvindt in alle geledingen van de kerk van Jezus Christus. We moeten klaar zijn. Jezus komt als een dief in de nacht. Zijn we er dan klaar voor? Ik bid dat het vuur van de Heilige Geest in de gemeenten zal neerdalen, met tekenen en wonderen.

Diepgaand gebed en verootmoediging is nodig. Ik verlang naar een opwekking in onze stad en in ons land. We moeten echt van elkaar gaan houden. Tijd met elkaar doorbrengen. In Handelingen 2 kwamen de volgelingen van Jezus dagelijks bij elkaar om te bidden, God te loven. En dagelijks voegde de Heer nieuwe mensen aan de gemeente toe. Drieduizend mensen op één dag. Waar gaan wij die mensen laten als dat nu zou gebeuren? Wat geweldig zou dat zijn! Inmiddels hebben we als team duizenden mensen mogen spreken en hen verteld van Jezus.

God wil niet dat mensen verloren gaan. Alles is al volbracht door het lijden en sterven van Jezus. Iedereen kan vergeven en gered worden. Vele mensen die mij bellen zijn in nood. Ik hoor onvoorstelbare verhalen in mijn werk voor regiopastor.nl. Wij hebben een boodschap voor deze mensen. We hebben wat te doen! Overal de grote opdracht van Jezus uitvoeren.”

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI