Hugo Heymeijer: “Ik ervoer de liefde van Jezus, er werd niet alleen over gesproken, het was er ook.”

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Veertig jaar geleden begon Hugo Heymeijer aan zijn opleiding theologie aan het Baptisten Seminarium, maar hij is nooit voorganger geworden. Toch nam hij onlangs deel aan een online collegeserie voor voorgangers. “Ik ben eind jaren zeventig in de Haarlemse koffiebar van Youth for Christ tot geloof gekomen. Er werd daar niet alleen over Zijn liefde gesproken, die was er ook en dat overtuigde mij. Een groep mensen die het geloof in Jezus in de praktijk brengen is heilzaam voor mensen.” Omdat Hugo zich bij de Baptistengemeente Haarlem had aangesloten, was het Baptisten Seminarium de logische plek voor een theologiestudie. “De opleiding was leerzaam en vormend en ik heb er veel van geleerd. Ook dat de rol van voorganger niet voor mij was weggelegd. In allerlei andere functies binnen de gemeente kwam mijn opleiding wel heel goed van pas.”

In die koffiebar heeft Hugo ook Henk Bakker leren kennen. Hij is nu professor in de theologie en van hem is in het najaar het boek ‘Jezus. Reconstructie en revisie’ verschenen. Dit voorjaar kwam er een collegeserie naar aanleiding van het boek. En zo heeft Hugo weer een stukje theologiestudie opgepakt. “In zijn boek betoogt Henk Bakker dat we moeten beseffen dat Jezus echt mens was. De evangeliën laten die menselijke kant zien. Jezus is als Joodse man naar de aarde gekomen om zijn rol te vervullen in de geschiedenis die God met het volk Israël was gegaan. Voor Jezus was Zijn doop heel belangrijk. De stem van God bevestigde het zoonschap en de Heilige Geest daalde op Hem neer.
Hierdoor besefte ik ook dat als Jezus voor Zijn bediening de Heilige Geest nodig heeft, hoeveel te meer ik die Geest nodig heb. Gelukkig heeft Jezus de Geest ontvangen en doorgegeven.”

Als afsluiting van de collegeserie schrijven de deelnemers een paper over wat ze van de colleges en het boek geleerd hebben en hoe ze dat in de praktijk kunnen toepassen. Hugo wil het daarin met name over de Geest hebben. “Het boek inspireert mij juist om meer over de Geest te willen schrijven en vertellen. In sommige kringen wordt heel veel over de Heilige Geest gesproken en in andere kringen juist weinig. In beide kringen werkt de Geest en je kunt zien dat er ook meer oog voor het werk van de Geest komt. Ik ervaar de Geest in enthousiasme voor God, in verwondering over Zijn goede schepping. Hij geeft me geloof in Jezus en vertrouwen op Hem. Ik ervaar het in liefde, in inspiratie en ik verlang ernaar om daar meer van te ontvangen.

Dat brengt me terug bij mijn ervaring van veertig jaar geleden, de tastbare liefde van Jezus bij mensen die in Hem geloven. Liefde is vrucht van de Geest. Dat bracht me toen op het spoor van Jezus. En ik geloof nog steeds dat een groep van mensen die in Jezus geloven en op Hem vertrouwen – noem het een kerk – een heilzame omgeving kan zijn, waar mensen genade, vergeving, heling en bevrijding kunnen ontvangen. Het is mijn verlangen dat we als kerk hier verder in groeien.”

Op de foto: links Hugo Heymeijer en rechts Henk Bakker.

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI