GETUIGENISSEN

Carst Terhorst: “Ik beleef God door de mensen en door de natuur.”

In Israël ervaart Cart Terhorst meer vreugde in de vieringen. “Ik merk ook in de gesprekken die ik voer, dat mensen, vooral jongeren, meer vreugde nodig hebben.”

Robert Gjaltema: “Ik heb verteld hoe ik Gods liefde terug zie in mijn eigen leven.”

In januari 2023 gaat Robeert Gjaltema weer op outreach naar Letland. “Ik ervaar God in de kampen daar, wanneer ik daar de mensen help.”

Vita Tryhubets: “Blijf bidden voor genezing!”

Tijdens een conferentie van Herman Boon is Vita wonderbaarlijk genezen. “Ons gebed krijgt heel veel kracht door het vasten.”

Jeanet: “Dit was Gods antwoord op mijn gebed.”

Zij deed mee aan de Week van bidden en vasten van Herman Boon. “Op de 6e dag voelde ik een liefde, die ik niet voor mogelijk hield. Dit geluk heb ik in mijn hele leven nog nooit ervaren.

Isa Boztoprak: “Volledig en zonder concessie voor God gaan.”

Isa merkte in Manchester hoe eenvoudig het is om tijdens een outreach vreemden aan te spreken, als je je door de Geest laat leiden.

Marciano Carrilho: “De passie voor Gods Koninkrijk werd onderling aangevuurd.”

Het bezoek aan The Message heeft Marciano geïnspireerd en gemotiveerd om te geloven in Gods voorzieningen voor alle mooie plannen die Hij ons heeft gegeven voor Nederland,

Micha Reckers: “Geweldig om Zijn geur te mogen verspreiden.”

Het bezoek aan The Message in Manchester bemoedigt Micha. “Ik geloof dat de Kerk in Haarlem ook zo zou kunnen groeien, op het moment dat wij zonder compromis radicaal voor Jezus gaan!’

Talitha Nawijn: “Muziek en zang is een gift van God aan ons allen.”

Talitha merkt dat het haar energie geeft als ze zingt over wie Jezus is. “Alsof het vanuit mijn eigen mond mijn eigen oren en mijn eigen hart weer ingaat. Ik zie dit ook bij anderen gebeuren.”

Sahar: ‘’Ja, ik geloof’’

”Ik heb geleerd dat we niet met allerlei wetten en goede daden dichter bij God kunnen komen; dat kan alleen door ons geloof in Jezus.”

Anja en Wendy: “God U moet het doen.”

Anja en Wendy vertrouwden bij de start van de nieuwe locatie op de Heer. “Hij heeft gesproken en daarin zijn we bevestigd door alle hulp.”

Theo de Rooy: “Als kerkmuren omvallen zal de eenheid van de kerken zegevieren.”

“Het is geweldig als wij weer met verschillende kerken uit de stad gaan bidden”, zegt Theo, “want juist op dan mogen we ervaren dat God veel meer doet dan wij bidden of beseffen.”

Petra Hogerhuis: “God is zo groot dat Hij mij compleet hersteld heeft.”

Als kapster komt Petra Hogerhuis met veel mensen in contact. “Die mensen gaan vaak anders tegen God aankijken als ik over Hem vertel.”

Ischa Biesbrouck: “Ik wil iedereen bemoedigen om in Gods gaven te gaan staan.”

Tijdens de #IMPACT-conferentie kon Isa zijn talenten laten horen tijdens een zelfgeschreven rap op het thema “Child of Love”.

Amarins: “Het delen van iemands reis in het geloof vind ik heel bijzonder.”

Geloven in de Stad wilde graag getuigenissen delen om zo het geloof onderling tussen kerken en christenen te versterken. Maar de betreffende functie bleek een baan op basis van giften te zijn.

Alexander Prins: “In het dagelijks leven zie ik God ook aan het werk.”

Na zijn eindexamen gaat Alexander Prins een half jaar naar Jeugd met een Opdracht. “Ik verwacht dat ik veel zal leren over het geloof en dat ik bijzondere dingen zal meemaken in de outreachfase.”

Jeroen van de Coolwijk: “Liefde is het medicijn tegen allerlei soorten pijn.”

Al jaren gaat Jeroen als jongerenwerker op zoek naar jongeren op straat. “Het rolmodel zijn voor jongeren en vanuit daar een ‘relatie’ opbouwen is juist ook wat Jezus deed. Hij zocht de mensen op, was er er voor hen en liet ze de liefde van de Vader ervaren.”

Theo de Rooij schildert profetisch “Kom uit Babylon”.

Theo schildert profetisch. “In Openbaring 17 roept de Heer ons op om uit Babel te komen. Babel (of Babylonië) is een wereldsysteem, waaraan wij geen deel mogen hebben. Hoe krachtig is het dan om door gebed deze systemen te slechten, neer te halen. Dat geldt uiteraard ook voor ons leven.”

Jurrin Reckers: “Ik ervaar God in de onderlinge band en samenwerking met collega’s en organisaties.”

Jurrin heeft het voorrecht om met veel met jongeren in gesprek te kunnen gaan over wat echt belangrijk is. “Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat God met iedereen zijn eigen weg gaat en van mij alleen een open blik en houding verlangt.”

Raymond Robart: “Op dat moment had ik zoiets van: oké, God bestaat.”

Tijdens een operatie had Raymond een wonderlijke ontmoeting met God. ‘’Ik heb de hele operatie meegemaakt, maar ik ervoer geen pijn. Het voelde voor mij alsof ik in de armen van God lag. Heel warm, beschermend, rustgevend. Een onbeschrijfelijk gevoel van vrede en van Liefde.’’

Demi Ruiz: “God liet mij in twee dromen een levensbedreigende situatie zien.”

Demi is 17 weken zwanger als ze twee dromen krijgt met dezelfde betekenis. Bij een extra echo blijkt er een ernstige infectie in het vruchtwater aanwezig. “Als God ons niet gewaarschuwd had zou het allemaal waarschijnlijk te laat geweest zijn.”

Isa Boztoprak: “Ik zie uit naar de gave dingen die God gaat doen.”

Isa zit in het voorbereidingsteam van de #IMPACT-Jongerenconferentie en hoopt dat iedereen die er naartoe gaat zicht geraakt zal voelen door de Heilige Geest.

Micha Reckers: “Bij elk jongerenevent is God aan het werk!”

Micha over de voorbereidingsvergaderingen van de jongerenconferentie: “Op die momenten zoek je samen naar Hem en mag je iets van Zijn leiding in de organisatie ervaren. Zo voel ik iets mee van wat er in Zijn hart leeft.”

Evelien Blok-Fenijn: “Elk mens is speciaal en waardevol.”

Evelien gelooft dat God ons heel bijzonder geschapen heeft en dat we heel mooi en bijzondere dingen kunnen maken. “We are special made, to create special things.”

Vincent Dolfing: “Laat zien hoe je je leven met God leeft.”

Een van de doelen van Vincent is dat mensen een relatie leren opbouwen met God, dat ze proeven dat wat ze hebben echt en puur is en dat ze Gods stem gaan leren verstaan. Juist hierdoor wordt de christelijke gemeenschap aantrekkelijk.

Page 1 of 41 2 3 4