GETUIGENISSEN

Amber Peschar: “God stuurde haar als bemoediging op mijn pad.”

Naar aanleiding van een gesprekje met een collega over een schilderij hoorde Amber dat die collega ook christen is. “Dat is fijn om te weten zodat je elkaar kunt bemoedigen en laten weten dat je niet alleen bent.”

Mattheus Vuijk: “’Weet dat God erbij is, Hij is een liefdevolle Vader.”

Tijdens een conferentie bad Mattheus Vuijk tot God: ‘als U wilt dat ik naar voren ga, stuur dan iemand om mij op te halen’. Twee minuten later kwam er iemand naar mij toe en zei: ‘God wil je ontmoeten’.

Bayani van Netten: ‘’Het is Gods liefde die ik mag uitdragen.’’

Eén van de grootste leermomenten van Bayani is dat je niet moet opgeven als het niet in een keer lukt. Ook ervoer hij Gods liefde voor de medewerkers, liefde die hij in het werk en daarbuiten mag uitdragen.

Cheryl Erasmus: ‘’Als wij God in ons leven aanbidden zal God daar doorheen werken.’’

Toen Cheryl christenen zag bidden dacht ze: ‘als jullie denken dat God bestaat, ga ik vragen om voor iets te bidden wat onmogelijk is en dan laat ik zien dat God niet bestaat.’ De volgende ochtend werd ze gebeld, met daarin een antwoord op haar gebed wat voor haar onmogelijk was.

Cees en Ida Klepper: “God opende een weg maar wij moesten de keuze maken die weg te nemen.”

Cees en Ida Klepper ervaren hun hele leven met God als een groot avontuur. En soms moeten ze bewust de juiste keuze maken om Gods glorie zichtbaar te maken.

“Hoe ik tot geloof kwam uit de esoterie.”

Toen ik haar post over Jezus op Instagram las, wist ik ‘dit is waar’. Tijdens mijn esoterie was God steeds bij mij, maar die post en later een gebed waren mijn redding.

Carst Terhorst: “Ik beleef God door de mensen en door de natuur.”

In Israël ervaart Cart Terhorst meer vreugde in de vieringen. “Ik merk ook in de gesprekken die ik voer, dat mensen, vooral jongeren, meer vreugde nodig hebben.”

Robert Gjaltema: “Ik heb verteld hoe ik Gods liefde terug zie in mijn eigen leven.”

In januari 2023 gaat Robeert Gjaltema weer op outreach naar Letland. “Ik ervaar God in de kampen daar, wanneer ik daar de mensen help.”

Vita Tryhubets: “Blijf bidden voor genezing!”

Tijdens een conferentie van Herman Boon is Vita wonderbaarlijk genezen. “Ons gebed krijgt heel veel kracht door het vasten.”

Jeanet: “Dit was Gods antwoord op mijn gebed.”

Zij deed mee aan de Week van bidden en vasten van Herman Boon. “Op de 6e dag voelde ik een liefde, die ik niet voor mogelijk hield. Dit geluk heb ik in mijn hele leven nog nooit ervaren.

Isa Boztoprak: “Volledig en zonder concessie voor God gaan.”

Isa merkte in Manchester hoe eenvoudig het is om tijdens een outreach vreemden aan te spreken, als je je door de Geest laat leiden.

Marciano Carrilho: “De passie voor Gods Koninkrijk werd onderling aangevuurd.”

Het bezoek aan The Message heeft Marciano geïnspireerd en gemotiveerd om te geloven in Gods voorzieningen voor alle mooie plannen die Hij ons heeft gegeven voor Nederland,

Micha Reckers: “Geweldig om Zijn geur te mogen verspreiden.”

Het bezoek aan The Message in Manchester bemoedigt Micha. “Ik geloof dat de Kerk in Haarlem ook zo zou kunnen groeien, op het moment dat wij zonder compromis radicaal voor Jezus gaan!’

Talitha Nawijn: “Muziek en zang is een gift van God aan ons allen.”

Talitha merkt dat het haar energie geeft als ze zingt over wie Jezus is. “Alsof het vanuit mijn eigen mond mijn eigen oren en mijn eigen hart weer ingaat. Ik zie dit ook bij anderen gebeuren.”

Sahar: ‘’Ja, ik geloof’’

”Ik heb geleerd dat we niet met allerlei wetten en goede daden dichter bij God kunnen komen; dat kan alleen door ons geloof in Jezus.”

Anja en Wendy: “God U moet het doen.”

Anja en Wendy vertrouwden bij de start van de nieuwe locatie op de Heer. “Hij heeft gesproken en daarin zijn we bevestigd door alle hulp.”

Theo de Rooy: “Als kerkmuren omvallen zal de eenheid van de kerken zegevieren.”

“Het is geweldig als wij weer met verschillende kerken uit de stad gaan bidden”, zegt Theo, “want juist op dan mogen we ervaren dat God veel meer doet dan wij bidden of beseffen.”

Petra Hogerhuis: “God is zo groot dat Hij mij compleet hersteld heeft.”

Als kapster komt Petra Hogerhuis met veel mensen in contact. “Die mensen gaan vaak anders tegen God aankijken als ik over Hem vertel.”

Ischa Biesbrouck: “Ik wil iedereen bemoedigen om in Gods gaven te gaan staan.”

Tijdens de #IMPACT-conferentie kon Isa zijn talenten laten horen tijdens een zelfgeschreven rap op het thema “Child of Love”.

Amarins: “Het delen van iemands reis in het geloof vind ik heel bijzonder.”

Geloven in de Stad wilde graag getuigenissen delen om zo het geloof onderling tussen kerken en christenen te versterken. Maar de betreffende functie bleek een baan op basis van giften te zijn.

Alexander Prins: “In het dagelijks leven zie ik God ook aan het werk.”

Na zijn eindexamen gaat Alexander Prins een half jaar naar Jeugd met een Opdracht. “Ik verwacht dat ik veel zal leren over het geloof en dat ik bijzondere dingen zal meemaken in de outreachfase.”

Jeroen van de Coolwijk: “Liefde is het medicijn tegen allerlei soorten pijn.”

Al jaren gaat Jeroen als jongerenwerker op zoek naar jongeren op straat. “Het rolmodel zijn voor jongeren en vanuit daar een ‘relatie’ opbouwen is juist ook wat Jezus deed. Hij zocht de mensen op, was er er voor hen en liet ze de liefde van de Vader ervaren.”

Theo de Rooij schildert profetisch “Kom uit Babylon”.

Theo schildert profetisch. “In Openbaring 17 roept de Heer ons op om uit Babel te komen. Babel (of Babylonië) is een wereldsysteem, waaraan wij geen deel mogen hebben. Hoe krachtig is het dan om door gebed deze systemen te slechten, neer te halen. Dat geldt uiteraard ook voor ons leven.”

Arnold Vaandering: “Gods timing is soms razendsnel, maar soms ook erg langzaam.”

Bij het doornemen van oude nota’s las Arnold dat in 2014 Europawijk al was genoemd. “Maar God wacht tot het juiste moment om ons dat daadwerkelijk kenbaar te maken. In 2020 komen we als gemeente al in deze wijk terecht, geen idee waarom. En dan in 2021 vindt Hij het tijd worden om ons Zijn plan te ontvouwen. Meestal besef je pas achteraf waarom iets gaat zoals het gaat.”

Page 2 of 5 1 2 3 4 5