Mieke van der Beek: ”De stoplichten werden steeds groen, soms tegen de verwachtingen in.”

”Acht jaar ben ik, als iemand in onze gemeente een presentatie geeft. Hij staat op het punt om met zijn gezin te vertrekken naar Suriname, als zendeling. Een wijsheid die ik mee krijg die avond: als je in je eigen omgeving niet durft te evangeliseren, heb je niets te zoeken op het zendingsveld buiten je eigen omgeving. Oefen eerst, daar waar God je heeft neergezet. God plant een zaadje in mijn hart die avond: later als ik groot ben, wil ik ook zendeling worden. En ik ga alvast beginnen in mijn omgeving. 

Jarenlang houd ik die gedachte op de achtergrond wel vast, maar als puber met een pittige thuissituatie kan ik er niet altijd een concrete invulling aan geven. Ik trouw met David en samen zijn we actief in de kerk en proberen we Gods licht te verspreiden in de omgeving waar we wonen en werken. Voor mij is dat in het jongerenwerk, de laatste jaren bij CityShapers in Haarlem. David heeft daarnaast een andere jeugddroom: vliegen. Hij is scheikunde gaan studeren en heeft het naar zijn zin in dat vakgebied, maar vliegen is zijn passie.

Als onze kinderen ouder worden komt steeds vaker het verlangen om het buitenlandse zendingsveld op te zoeken weer bij me boven. Ook bij David begint er een verlangen te groeien om meer in Gods Koninkrijk actief te zijn. Hij heeft echter ook nog die andere jeugddroom: vliegen. MAF ‘Mission Aviation Fellowship’ komt bij ons op de radar, een organisatie die met vliegen hulpgoederen en het evangelie verspreidt. We steunen hen, bezoeken een informatiedag en raken steeds meer onder de indruk van het werk dat MAF wereldwijd doet. 

We besluiten contact te zoeken, met een open houding; zou MAF ons kunnen gebruiken of is dit niet de weg die God voor ons heeft? 

We hebben een plezierig gesprek met medewerkers van MAF. Ze zien aanknopingspunten waardoor we wellicht een goede aanvulling zouden kunnen zijn in teams op het veld. Om goed voorbereid te zijn, stellen ze aan David voor om in elk geval een eerste deel van de pilotenopleiding te doen. Zelfs wanneer hij een baan ‘op de grond’ zal krijgen, is het goed om genoeg kennis te hebben van het pilotenleven. Al snel blijkt dit enorm te passen bij David: hij haalt alle theorie- en praktijkexamens en heeft het in zich een goede piloot te worden. In 2019 worden we bij MAF officieel geselecteerd als kandidaat-pilotenechtpaar. 

We bereiden ons sindsdien voor op een vertrek. We weten nog niet waar we heen zullen gaan, maar ervaren de afgelopen jaren van voorbereiding Gods trouw en leiding, zodat we dat inmiddels ook in alle vertrouwen hebben kunnen loslaten. Afgelopen jaren hebben we steeds keuzemomenten als een ‘stoplichtje’ bij God gebracht: als het niet Zijn weg is, mag het stoplicht dan op rood blijven staan. De stoplichten werden steeds groen, soms tegen de verwachtingen in. We blijven afstemmen, ook nu we in het laatste jaar zijn gekomen voor onze uitzending. Mijn prachtige baan bij CityShapers, waar ik het enorm naar mijn zin heb, is één van de offers die ik breng: komende zomer zal ik afscheid nemen, om voldoende tijd te hebben voor de laatste voorbereidingen.”

Klik op deze link voor meer info over David en Mieke hun avontuur met MAF

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI