Geloven in de Stad en de bij dit netwerk betrokken organisaties ontwikkelen zich doorlopend. Dit betekent dat wij regelmatig op zoek zijn naar mensen die graag hun gaven en talenten inzetten om God in Haarlem en omgeving te dienen.

projectcoördinator bij Geloven in de Stad

Het verlangen van Geloven in de Stad is om de komende jaren meer impact te hebben in de stad. dat vraagt andere vormen van samenwerken en organiseren. Meer initiatieven gedragen door meer gemeenten samen. Een belangrijke focus is het starten van nieuwe vormen van kerk-zijn.

Hiervoor is het nodig dat er meer coördinatievermogen en organisatiekracht komt. Daarom zijn we op zoek naar een projectcoördinator. De belangrijkste verantwoordelijkheid van deze coördinator is om gekozen projecten te realiseren of te ondersteunen in de uitvoering. Daarnaast help je ook de organisatie en het netwerk te versterken.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

secretaris GIDS-overleg bij Geloven in de Stad

Geloven in de Stad is een netwerk van ruim 20 kerken en organisaties die als volgelingen van Jezus Christus vanuit Zijn liefde dienstbaar willen zijn in onze stad. We werken als Geloven in de Stad vanuit de overtuiging dat God maar één Kerk kent in de stad en dat het aan ons is om dat zichtbaar en werkbaar te maken.

Ons verlangen voor de komende jaren is om meer impact te hebben in de stad. Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de bewaking dat overleggen goed worden voorbereid, dat afspraken helder worden vastgelegd en dat actiepunten worden bewaakt. Past deze functie bij jou neem dan contact met ons op.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

teamlid getuigenissen bij Geloven in de Stad

Geloven in de Stad is een netwerk van ruim 20 kerken en organisaties die als volgelingen van Jezus Christus vanuit Zijn liefde dienstbaar willen zijn in onze stad. We werken als Geloven in de Stad vanuit de overtuiging dat God maar één Kerk kent in de stad en dat het aan ons is om dat zichtbaar en werkbaar te maken.

Een van de manieren om elkaar te bemoedigen, om met elkaar een stap in geloof te zetten, om samen geloof op te bouwen, is het delen van getuigenissen.
Kleine en grote dingen, meeslepend of juist heel intiem. Het zijn allemaal tekenen dat God nog steeds werkt. God was er in het verleden, Hij is er in de toekomst en Hij is er vandaag. Die hoop en dat vertrouwen mogen we belijden door het delen van getuigenissen.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

stagiair bij Geloven in de Stad

Geloven in de Stad is een netwerk van ruim 20 kerken en organisaties die als volgelingen van Jezus Christus vanuit Zijn liefde dienstbaar willen zijn in onze stad. We werken als Geloven in de Stad vanuit de overtuiging dat God maar één Kerk kent in de stad en dat het aan ons is om dat zichtbaar en werkbaar te maken.

Ons verlangen voor de komende jaren is om meer impact te hebben in de stad. De focus ligt de komende jaren op het starten van nieuwe vormen van kerk-zijn, de contacten (van de kerken) met tieners en jongeren en het bouwen van geloof door te laten zien en horen wat God doet in en door levens van mensen heen. Zoek jij een hbo-stage op het gebied van theologie, social work of communicatie?

Klik hier voor de vacature stagiair communicatie en hier voor de vacature stagiair jongerenwerk.

social worker noodopvang Oekraïense vluchtelingen (betaald)

Ontmoeting biedt je de mogelijkheid om praktisch vorm te geven aan noodhulp. De gemeente Haarlem heeft Ontmoeting gevraagd in Schalkwijk een aantal noodopvanglocaties te bemensen. Hier is plek voor ongeveer 200 Oekraïense bewoners. De locaties zullen dagelijks bemand worden tussen 7 en 22 uur.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

werktrajectbegeleider MBO Ontmoeting (betaald)

Ontmoeting biedt je de mogelijkheid om praktisch vorm te geven aan hulp. Locatie Boerhaavewijk is een thuis in de wijk voor de meest kwetsbare doelgroep en is gericht op sociale activering. Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van vrijwilligers en bezoekers bij activiteiten. Hiervoor zoekt men een werktrajectbegeleider voor 32 uur.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

vrijwilliger bij Woord en Daad Kringloopwinkel

De Woord en Daad kringloopwinkel is een plek waar bezoekers elkaar ontmoeten en waar doelgroepen in de wijk met elkaar verbonden worden. Ook biedt de winkel werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor deze bijzondere plek is men op zoek naar vrijwilligers met een hart voor gastvrijheid, die sociaal en maatschappelijk bewogen zijn.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

officemanager bij Village of Peace (betaald)

Village of Peace wil een positieve en blijvende verandering te brengen in de leefomstandigheden van de bevolking in Afghanistan door het uitvoeren van sociaal verantwoorde en duurzame economische projecten in de steden en dorpen van Afghanistan.

Om dit goed te regelen zijn ze op zoek naar een officemanager.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

pedagogisch medewerker bij Floriant (betaald)

IKC Floriant is een basisschool met de Bijbel als basis. Daarnaast biedt men peuteropvang en BSO. Men laat vanuit een positief christelijke visie kinderen in vertrouwen groeien.

Voor de opvang zoekt men een pedagogisch medewerker.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

jeugdwerker bij De Graankorrel (betaald)

De Graankorrel in Hoofddorp is een christelijk gereformeerde kerk, die ernaar verlangt Jezus te volgen door te groeien in discipelschap en de relatie met God de Vader, Jezus Zijn Zoon en de Heilige Geest.

Om de missie ‘Jezus volgen en delen in Zijn liefde” ook onder de jongeren voort te zetten is men op zoek naar een jeugdwerker.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

gastheer/gastvrouw bij sociale koffiebar Het Open koffie Huis

Het Open koffie Huis is een initiatief van maatschappelijk centrum Het Open Huis en biedt een plek waar verschillende culturen samensmelten en waar met heel veel liefde de lekkerste koffie wordt geschonken.

Voor deze bijzondere plek is men op zoek naar vrijwilligers met een hart voor mensen die zich vanuit een bewogen en gelovig hart willen inzetten.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

maatje voor uitgetreden prostituees bij Scharlaken Koord

Scharlaken Koord is een christelijke hulpverleningsorganisatie voor vrouwen en jonge meiden die in de prostitutie werken of daarmee in aanraking zijn gekomen.

Wanneer deze vrouwen of meiden uitstappen, verandert er veel in hun leven. Een maatje is iemand met wie ze leuke dingen kunnen ondernemen, die ze een steuntje in de rug geeft, die naar ze luistert en er voor hen is.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

inwonend stel, huisgenoten en logeeradressen bij woonvoorziening Ark Haarlem

Ark Haarlem is een kleinschalige gemeenschap van mensen die samen wonen, werken en vieren. Mensen met een verstandelijke beperking doen hier volop mee. Ze laten zich inspireren door verschillende religies, tradities en de natuur.

Arkhuis Pelletier zoekt een inwonend stel dat zich langere tijd aan het Arkhuis wil verbinden en een huisgenoot die voor minimaal een halfjaar een aantal dagen per week in het huis aanwezig is. Verder is De Ark op zoek naar fijne logeeradressen voor enkele van haar huisgenoten.

Klik hier voor de informatie over een inwonend stel, klik hier voor de informatie over een huisgenoot en klik hier voor de informatie over logeerplekken.