Rosa: Het is niet: ‘ik leef en dat geloof ik’, maar het is ‘ik geloof en door Hem leef ik’. 

‘’Op mijn veertiende deed ik mee aan de Sonrise Activiteitenweek. Tijdens deze week speelde geloof een grote rol, bijvoorbeeld door de inspiratiemomenten die we elke ochtend hadden voor we op het plein aan de slag gingen. Het was echt een moment waarop ik wist dat ik belijdenis wilde toen. 

Een andere gebeurtenis was dat mijn zwager, die helemaal niet gelovig was, tot geloof kwam. Ik zag God in Hem werken en toen hij tot geloof kwam was ik daar enorm van onder de indruk. Iemand die niks met God had, ging helemaal in Hem geloven. Ik wist daardoor dat Hij er was, maar ik had nog geen relatie met God. Tegelijkertijd wist ik ook dat er nog een periode zou komen waarin geloven lastiger zou worden.

Er kwam later inderdaad een periode waarin ik God niet ervaarde in mijn leven. Hoewel ik wist dat Hij er was, voelde ik niks en vroeg ik mij af waar Hij was. Langzaam kwamen er van die kleine aanwijsbare momenten en begon ik Hem te herkennen. Dit was door mensen heen die bijvoorbeeld naar mij toe kwamen en door ervaringen die ik had. Het was ook echt God die naar mij toe kwam, Hij nam het initiatief. 

Al een lange tijd wilde ik graag, net als mijn broer, mee met een World Servants reis. Steeds was het niet het juiste moment, totdat alles op zijn plek viel en ik drie dagen voor de inschrijf deadline het gevoel had dat ik het moest doen. Ontzettend snel was het inschrijfgeld bij elkaar en tijdens de reis ervaarde ik ook echt dat ik op dat moment op die plek moest zijn. Het was zo fijn om met andere christenen omringt te zijn, die gemeenschap te ervaren. Maar ook mee te maken hoe het geloof in de Afrikaanse cultuur verweven zit; het zit in hun karakter. Daar heb ik zoveel door geleerd en het deed mij beseffen dat ik hier meer van wilde. Het was zo bijzonder om te ervaren dat God dit had gedaan, het Zijn werk was en dat Hij dat voor míj́ had gedaan. Het was een bevestiging: ik weet het zeker dat Hij er voor mij is.

Het geloof geeft mij niet alleen heel veel steun, het is veel meer dan dat. Het is niet: ‘ik leef en dat geloof ik’, maar het is ‘ik geloof en door Hem leef ik’. Je leeft naar een bepaald doel toe en daarin doe ik alles tot eer van Hem.’’

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI