Sahar: ‘’We geloven dat het beter is om samen te vieren. We gaan beide achter God aan: Hij is bijzonder’’

Kortgeleden werd in een gezamenlijke dienst een groot feest gevierd: vijf Iraanse dopelingen kozen voor een leven met Jezus. ‘’We hebben een hele waardevolle samenwerking met Het Open Huis, elke eerste zondag van de maand houden we ’s middags een Iraanse dienst in de kerk. Ik geloof dat het onze taak als kerken is om samen te werken en het is prachtig om te doen. Daarom vieren we ook samen dat er vijf mensen terug zijn gekomen in het Huis van de Vader.’’ Vertelt Sahar.

De vijf mensen die werden gedoopt kwamen allemaal op een andere manier bij de Iraanse kerk. Zo werkt één van de gemeenteleden op de vluchtelingenboot in Haarlem. Als er nieuwe Iraanse vluchtelingen komen vertelt zij over de Iraanse kerk en nodigt zij hen uit om te komen. Anderen hadden het via via gehoord of had een familielid hen geïntroduceerd. 

Sahar: ‘’Het is mijn droom, mijn verlangen, mijn hoop dat het Iraanse volk Jezus ontmoet en leert kennen. Vele mensen kennen nu niet de echte God, daarom bid ik dagelijks voor hen. Dat ze Gods licht, liefde en hoop mogen ontvangen. Nu ik in Nederland ben ervaar ik het als mijn taak om Iraanse vluchtelingen over God te vertellen en ze uit te nodigen voor onze diensten. God gebruikt elk moment en mogelijkheid: tot eer van Hem. Zo heb ik een Instagram-pagina ‘God van liefde’ waarmee ik de bevolking van Iran probeer te bereiken om het goede nieuws te delen. En als gezin zijn we dienaar van God, zo zetten mijn man en dochter zich ook in voor de kerk. Mijn dochter vertaalt en zingt bijvoorbeeld.’’

Naast onze maandelijkse dienst hebben we op de andere zondagen Bijbelles en Alpha cursus. Aan het einde van de cursus is er een dienst waar ze alle vragen over dopen mogen stellen. Daarna is aan hen de keuze of ze zich willen laten dopen. Als ze dat willen, gaan we in gesprek met Het Open Huis. 

Twee keer per jaar doen we zo’n gezamenlijke doopdienst. We geloven dat het beter is om samen te vieren. We gaan beide achter God aan: Hij is bijzonder en Almachtig.’’

Benieuwd naar Sahar haar persoonlijke getuigenis? Lees hier verder.

Het Open Huis zoekt een nieuwe beheerder, deze mooie samenwerking is één van de bijzondere dingen waar je je als beheerder mee bezig houdt. Geïnteresseerd? Lees hier verder.

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI