Terugblik Week van Gebed

Er kwam een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ (Lukas 10:25-29)

Vorige week was de Internationale Week van Gebed voor eenheid. Over de hele wereld baden mensen deze week voor het verlangen dat Jezus heeft: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.” (Johannes 17:21)

Ook in Haarlem werden er verschillende vieringen georganiseerd, waarmee we ons wilden verbinden met elkaar en christenen wereldwijd. Tijdens de Week van Gebed ging een prachtig bloemstuk en ‘groeiend’ kunstwerk rond langs de verschillende vieringen, waarbij de vraag: “Wie zie jij liggen?” (n.a.v.   van de barmhartige Samaritaan) centraal stond.
In ons leven zijn er ook mensen die gestruikeld zijn en om zich heen kijken, verlangend om gezien en verzorgd te worden. Ik wil je nu uitdagen om aan God te vragen of Hij je ogen wil openen om je te laten zien wie er om jou heen gestruikeld zijn en geen kracht meer hebben om zelf op te staan. En ik bid dat je de keus zult maken om niet door te lopen, maar te stoppen en tijd te nemen om er voor die persoon te zijn.
Misschien ook interessant:
Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI