Henk Salomons: ”Er zit kracht in in eenheid gezamenlijk bidden.”

Deze week was het de internationale Week van Gebed voor eenheid. In Haarlem waren er in de ochtend en avonden verschillende gebedsbijeenkomsten, waar je vrij was om aan te sluiten.
Van plek tot plek, reisden een schilderij en een bloemstuk mee, om bij elk gebedsmoment een centrale plek in te nemen. Het thema van de Week van gebed was: ‘’Heb God lief… en je naaste als jezelf”
Op maandagavond was er een gebedsbijeenkomst in Shelter-Haarlem. Henk was hierbij aanwezig en deelt over wat hem raakte.
‘’Wat was het mooi om samen met elkaar te bidden en te aanbidden. In verschillende vormen, in vrijheid. We mochten o.a. samen voor Haarlem bidden. Er was een goede sfeer en je ervaarde de verbondenheid. Er zit kracht in in eenheid gezamenlijk bidden.
Bij het schilderij werd de vraag gesteld: ‘voor wie wil jij de barmhartige Samaritaan zijn?’ Er werden verschillende namen op het schilderij geschreven. Voor die namen mochten we bidden.
Het raakte mij toen we in gebed deze opgeschreven namen voor de troon van God brachten en dat Gods Geest daarmee dan aan het werk gaat. Dat heeft weer effect op andere mensen en situaties. Gods Geest werkt!’’
Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI