Week van Gebed

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van
16 t/m 22 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Deel je getuigenis

Wil jij iets delen over wat je hebt ervaren tijdens de Week van Gebed? Mail dan naar gebedsweek@gelovenindestad.nl

Getuigenissen vorige gebedsweek

‘’Een uur alleen in de stille kerk, maakt je meer aandachtig dan wanneer je thuis de verbinding zoekt met God. Na 67 jaar heb ik zelf de moed gevonden om languit voor het kruis te gaan liggen in volledige overgave aan Jezus.”

“Tijdens een uur midden in de nacht hebben vier mannen samen gebeden. Een van hen realiseerde zich op dat moment in de stille kerkzaal dat ze met z’n vijven waren: God was er bij!”

“Een vrouw getuigde dat tijdens de ochtendviering met Lectio Divina en het uur van gebed erna God haar heeft losgemaakt van de zware last die zij droeg van zorgelijke toestanden in haar omgeving. Ze voelde zich helemaal licht en bevrijd; ze was zo blij”