Week van Gebed | 3 tot en met 9 oktober 2021

Nader tot God en Hij zal tot u naderen.

Ik zie de kerken van Haarlem opstaan
omdat ze op hun knieën gaan.
Ik hoor de kerken van Haarlem een stem krijgen
omdat ze stil worden voor het aangezicht van God.

Ik voel de stad veranderen
door de gebeden van zijn kinderen.
De tijd is aangebroken om in eenheid achter Jezus aan te gaan.

Bid, en u zal gegeven worden,
zoek, en u zult vinden,
klop, en er zal voor u opengedaan worden.

Een kerk die eenparig bidt
zal door niets en niemand meer
te stoppen zijn.

7 dagen, 24 uur per dag | Bij de Bron

Meld je hier aan

FAQ

 • Locatie
  De Week van Gebed vindt plaats in de Fonteinkerk. Hier zijn verschillende gebedstations gemaakt die gebruikt kunnen worden. Je kunt Bijbels, gebedspunten en andere materialen gebruiken om je uur of meerdere uren van gebed te vullen.
  Let op: wees op tijd in verband met het doorgeven van de sleutel.
 • Alleen of met een groep bidden
  Je kunt je voor één of meerdere blokken van een uur registreren. We willen graag dat je een persoonlijke en intieme gebedstijd kan hebben. Daarom kan er maar één inschrijving per uur zijn. Zodra je je hebt ingeschreven voor een tijdsblok, is dat moment geblokt. We moedigen je natuurlijk wel van harte aan om tegelijkertijd te komen bidden met iemand anders of een groep. In dat geval is het voldoende als één iemand de inschrijving doet (en daarbij laat weten met hoeveel personen die groep zal zijn).
 • Een viering bezoeken
  Elke ochtend om 9:30 uur en elke avond om 20:00 uur is er een gezamenlijke viering, geleid door een leider uit één van de kerken die mee doen. Voor deze vieringen hoef je je niet online in te schrijven (maar noteer hem wel in je agenda ;-))

Voor vragen kun je contact opnemen met Arjo Barth, 06 27 04 51 17, arjo.barth@gmail.com

Praktische info

Locatie: Fonteinkerk, Schoterweg 14 in Haarlem

Open momenten: Elke ochtend om 9:30 uur en elke avond 20:00 uur vindt er een kleine viering plaats. Dit zijn open momenten. We vragen je wel om bij de deur je naam te noteren.

Jongeren: De vrijdagavondviering is een jongerenavond. Jeugdgroepen, catechesegroepen en individuele jongeren zijn van harte welkom om bij deze viering aan te sluiten.

Fietsen: Er is voldoende parkeergelegenheid aan de overkant van de weg.

Openbaar vervoer: De Fonteinkerk is 5 minuten lopen vanaf het NS-station.

Parkeren: In de buurt van de kerk is meestal wel plaats om te parkeren. Indien nodig heeft de Fonteinkerk een parkeervergunning voor maximaal twee auto’s tegelijk. Bel de dagverantwoordelijke bij aankomst voor een parkeercode.

Toegang: Bij aankomst bel je bij de kerk aan. De bidder van het vorige gebedsuur zal dan de deur voor jou openen. Indien er voor jou geen bidder is, zal de dagverantwoordelijke de deur open doen.
Let op: het is van belang om op tijd te komen, zodat de voorgaande bidder ook weer op tijd kan vertrekken.

Gebedsweek

Op zondagochtend 10 oktober sluiten de meeste kerken in Haarlem hun deuren om met 1500 christenen samen te komen voor een dienst in het Kennemer Sportcenter. In de week voor deze gezamenlijke kerkdienst, van 3 tot en met 9 oktober, gaan we 7 dagen, 24 uur per dag bidden met christenen uit de hele regio.

Waarom een Week van Gebed?
Jezus antwoordde en zei tegen haar: “Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.” (Joh. 4:13-14)

Het thema is Bij de Bron, naar het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put die Jezus ontmoet (Joh. 4). Wat hebben wij het toch, net zoals de Samaritaanse vrouw, nodig om te drinken van het water dat Hij geeft. Zonder dat water raken we uitgedroogd, verliezen we ons leven. Maar door het levende water dat Hij ons geeft, worden we verfrist en schoon en krijgen we nieuwe energie.

Het is ons verlangen dat we tijdens de Week van Gebed een ontmoeting zullen hebben met God. Dat we bij de Bron van Levend Water zullen komen. Daarnaast willen we tijd nemen om voor anderen te bidden.

Jakobus zegt: “Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet” (Jak. 5). Stel je voor dat we een week lang met honderden leerlingen van Jezus onafgebroken bidden voor onze stad, dat steeds meer mensen in zullen gaan op de uitnodiging die God geeft om Hem te ontmoeten? Dan zullen we de uitwerking daarvan zeker zien!

Promotie

Promotie materialen

Wil je de gebedsweek graag promoten in jouw kerk, gemeente, kring of anders? Download de materialen hier: https://drive.google.com/drive/.

Mocht het niet lukken om de Google Drive te gebruiken, mail dan naar amarins@gelovenindestad.nl.