Week van Gebed

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van
16 t/m 22 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Ga naar het rooster via: deze link

Hoe gaat het in zijn werk

De Week van Gebed bestaat uit een week lang – 24 uur per dag – gebed. Elk uur van de dag wordt gevuld door één persoon of een groepje mensen (max. 4 personen) met gebed, in de centrale locatie Fonteinkerk.

Locatie: Fonteinkerk, Schoterweg 14 2021 HM Haarlem

Meebidden: Geef aan wanneer jij bidt via: het gebedsrooster

Online vieringen: bid mee tijdens de online vieringen via: deze ZOOM link

Jongeren viering: opnieuw een jongerenviering op de vrijdag van de Week van Gebed! Vrijdagavond 21 januari om 20:00 uur. Deze viering is fysiek in de Fonteinkerk. Jongeren, jongerenwerkers en anderen met een hart voor jongeren is welkom.

Getuigenissen vorige gebedsweek

‘’Een uur alleen in de stille kerk, maakt je meer aandachtig dan wanneer je thuis de verbinding zoekt met God. Na 67 jaar heb ik zelf de moed gevonden om languit voor het kruis te gaan liggen in volledige overgave aan Jezus.”

“Tijdens een uur midden in de nacht hebben vier mannen samen gebeden. Een van hen realiseerde zich op dat moment in de stille kerkzaal dat ze met z’n vijven waren: God was er bij!”

“Een vrouw getuigde dat tijdens de ochtendviering met Lectio Divina en het uur van gebed erna God haar heeft losgemaakt van de zware last die zij droeg van zorgelijke toestanden in haar omgeving. Ze voelde zich helemaal licht en bevrijd; ze was zo blij”

Programma

Zondag

Zondag 16 januari

20:00 uur Online Start Viering

Bid mee tijdens de online viering via: deze ZOOM link

Maandag

Maandag 17 januari

09:30 uur Online ochtendviering

20:00 uur Online avondviering

Bid mee tijdens de online viering via: deze ZOOM link

Dinsdag

Dinsdag 18 januari

09:30 uur Online ochtendviering

20:00 uur Online avondviering

Bid mee tijdens de online viering via: deze ZOOM link

Woensdag

Woensdag 19 januari

09:30 uur Online ochtendviering

20:00 uur Online avondviering

Bid mee tijdens de online viering via: deze ZOOM link

Donderdag

Donderdag 20 januari

09:30 uur Online ochtendviering

20:00 uur Online avondviering

Bid mee tijdens de online viering via: deze ZOOM link

Vrijdag

Vrijdag 21 januari

09:30 uur Online ochtendviering

20:00 uur Jongerenavond o.l.v Gilbert Thera (fysiek)

Bid mee tijdens de online viering via: deze ZOOM link

Praktische informatie

Bidden: om mee te bidden schrijf je je in op het online rooster. Je kunt alleen een uur in de Fonteinkerk komen bidden, maar mag ook (max. 3) anderen meenemen. Schrijf je in via: deze link

Parkeren: rondom de kerk is betaald parkeren. Indien gewenst kan er contact opgenomen worden met de dagverantwoordelijke voor een parkeercode. De Fonteinkerk heeft een parkeervergunning voor twee auto’s.

Online vieringen: bid mee tijdens de online vieringen via: deze ZOOM link

Jongeren viering: opnieuw een jongerenviering op de vrijdag van de Week van Gebed! Vrijdagavond 21 januari om 20:00 uur. Deze viering is fysiek in de Fonteinkerk. Jongeren, jongerenwerkers en anderen met een hart voor jongeren is welkom.

Gebedsstations

In de centrale gebedslocatie, de Fonteinkerk, zijn verschillende gebedsstations gemaakt. Deze zijn ter ondersteuning voor je gebedsuur. Er zijn gebedspunten, Bijbels, liedboeken, schilderijen en andere boeken aanwezig ter inspiratie. Ook zijn er andere materialen waarmee je in gebed kunt gaan, denk aan enkele muziekinstrumenten, schildersdoeken en een knielbank.

Promotie

Ga voor alle promotiematerialen naar: Google Drive Week van Gebed