Nationale Week van Gebed voor eenheid
16 t/m 22 januari 2022

Geef hier aan wanneer jij bidt

Week van Gebed

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 22 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Betlehem uit Matteüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

Hoe gaat het in zijn werk

De Week van Gebed bestaat uit een week lang – 24 uur per dag – gebed. Elk uur van de dag wordt gevuld door één persoon of een groepje mensen met gebed, in de centrale locatie Fonteinkerk.

Locatie: Fonteinkerk, Schoterweg 14 2021 HM Haarlem

Meebidden: Geef aan wanneer jij bidt via: het gebedsrooster

Programma

Zondag 16 januari 20:00 uur Openingsviering

Maandag 17 januari

09:30 uur Ochtendviering

20:00 uur Avondviering

Dinsdag 18 januari

09:30 uur Ochtendviering

20:00 uur Avondviering

Woensdag 19 januari

09:30 uur Ochtendviering

20:00 uur Avondviering

Donderdag 20 januari

09:30 uur Ochtendviering

20:00 uur Avondviering

Vrijdag 21 januari

09:30 uur Ochtendviering

20:00 uur Jongerenavond o.l.v Gilbert Thera

Zaterdag 22 januari

09:30 uur Ochtendviering

20:00 uur Sluitingsviering

Praktische informatie

Parkeren: rondom de kerk is betaald parkeren. Indien gewenst kan er contact opgenomen worden met de dagverantwoordelijke voor een parkeercode. De Fonteinkerk heeft een parkeervergunning voor twee auto’s.

Promotie

Ga voor alle promotiematerialen naar: Google Drive Week van Gebed