Symposium CityShapers, Geloven in de Stad, Present Haarlem, Youth for Christ Haarlem en The Message Nederland

Mentale gezondheid staat vol in de belangstelling omdat bij grote aantallen mensen hierin een grote nood aangeven. Alleen al onder jongeren <30 jaar geeft 18% aan te worstelen met hun mentale welzijn. Volgens cijfers van het RIVM heeft 17% van de jongeren serieuze gedachten over zelfdoding. 5% van de jongeren tussen 12 en 16 jaar een depressie heeft gehad van minimaal 6 (!) maanden. 49% van de jongeren ervaart eenzaamheid in deze tijd. 

‘Gezondheid is het vermogen om met het leven om te gaan’ stelt Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. In meerdere onderzoeken komt naar voren dat zingeving positief bijdraagt aan ons psychisch en sociaal functioneren. 

Daarom willen we samen te kijken naar wat zingeving kan betekenen voor de mentale gezondheid van jongeren, volwassenen en ouderen in onze regio. En als vrijwilligersorganisaties willen we specifiek kijken naar wat we daarvan zien bij deelnemers aan vrijwilligerswerk.  Welke rol speelt sociaal contact in de persoonlijke levens om ons heen en hoe kunnen we het effect hiervan meenemen in onze activiteiten of zelfs vergroten?

Het symposium ‘Het effect van zingeving op mentale gezondheid’ vindt plaats op maandagmiddag 24 juni van 15:00-17:00 uur in de Doelenzaal van de bibliotheek, Gasthuisstraat 32 in Haarlem.

Programma

14:30 uur Inloop | Koffie, thee en wat lekkers

15:00 uur Programma | Spreker Evert Jan Ouweneel | Workshops

17:00 uur Netwerkborrel 

Organisatie

Dit symposium wordt georganiseerd door CityShapers, Present Haarlem, Geloven in de Stad, The Message Nederland en Youth for Christ Haarlem. Omdat wij begin dit jaar gezamenlijk naar een nieuw kantoor zijn verhuisd, ben je daar na het symposium van harte welkom voor soep en een broodje. Het gezamenlijke adres is Gedempte Oude Gracht 138 in Haarlem. 

Aanmelden

We stellen het op prijs als je aangeeft dat je komt via: https://gelovenindestad.nl/symposium/.

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI