Arnold Vaandering: “Gods timing is soms razendsnel, maar soms ook erg langzaam.”

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Sinds 1953 kwam de Baptistengemeente Haarlem samen in de Begijnhofkapel, tegenover de Waalse Kerk. Maar in het eerste decennium van deze eeuw staat de gemeente voor de keuze: grondig renoveren of verhuizen. In 2014 wordt op basis van een notitie gekozen voor verhuizen. Er wordt nu gekeken waaraan een nieuwe locatie moet voldoen: uiteraard een kerkzaal, maar daarnaast een goede keuken, een ‘huiskamer’ en liefst ook een tuin. Als het huidige kerkgebouw verkocht wordt is er nog geen zicht op een nieuw gebouw. En de onderhandelingen over de aankoop van het voormalige kerkgebouw in de Amsterdamstraat (waar Geloven in de Stad nu antikraak zit) lopen ook op niets uit. Begin 2019 kan men gelukkig voor de zondag een zaal huren in het Broederhuis, dat nog geen 100 meter verderop staat. Zo zit de gemeente toch in de Amsterdamstraat.

Omdat de het ledenaantal van de gemeente de laatste jaren is afgenomen en er geen nieuw gebouw in zicht is, komt pionieren op tafel te liggen. Arnold Vaandering is de trekker van het pionierswerk. “We hebben met verschillende mensen pioniersplekken bezocht in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Den Haag. Vooral over ‘Geloven in Moerwijk’ in die laatste plaats waren we enthousiast. Maar we hadden eerst een dilemma: wie kiest de wijk, wij of een pionier? Corona kwam, de zoektocht lag stil en samenkomsten werden van overheidswege niet meer toegestaan. In de zomer van 2020 mogen kerken weer samenkomen, maar het Broederhuis heeft inmiddels een andere bestemming gekregen. Als alternatief krijgen wij wijkcentrum De Wereld in Europawijk aangeboden. En zo komt de gemeente ineens in een andere wijk en in een ander stadsdeel terecht.”

In 2021 wordt het tijd het pionierswerk weer op te pakken. Er volgen verschillende gesprekken, onder andere met de pioniersbegeleider van Unie-ABC, de landelijke koepel van de baptistengemeenten. Zo komt in september van dat jaar al brainstormend een pionierswijk in beeld. “Ik heb een gesprek met de voorzitter van Het Open Huis. Zij hadden een verlangen om in elke wijk in Schalkwijk aanwezig te zijn. Naast Boerhaavewijk zou daar in het najaar Molenwijk bijkomen. ‘Wat zouden jullie er van vinden als wij als baptistengemeente Europawijk voor onze rekening nemen?’ is mijn vraag. Daar wordt positief op gereageerd en in december neemt onze gemeente het besluit om voor deze wijk te gaan.”

Er volgt begin 2022 een eerste oriënterend gesprek met Het Open Huis en met stichting Ontmoeting. En dan wordt het tijd om – ter voorbereiding op een volgend gesprek – een projectplan te gaan schrijven. Arnold zegt hierover: “Bij het schrijven van dat plan neem ik ook alle nota’s door die vanaf het begin van de eeuw geschreven zijn. Zo lees ik ook de notitie uit 2014 weer eens door. De ene helft hiervan gaat over het kostenplaatje van een mogelijke renovatie. En het andere deel gaat over de voor- en nadelen van verschillende wijken met betrekking tot parkeergelegenheid, bereikbaarheid en veiligheid. Een keuze wordt niet gemaakt. Wel blijkt er een bijzondere zin in de notitie te staan: ‘Als wij de buurgemeenten van Unie-ABC in ogenschouw nemen is de beste locatie ergens in Schalkwijk, ter hoogte van Heemstede.

Hoe bijzonder is dat, dat is precies Europawijk! In 2014 staat dat zwart op wit maar God wacht tot het juiste moment om ons dat daadwerkelijk kenbaar te maken. In 2020 komen we als gemeente al in deze wijk terecht, geen idee waarom. En dan in 2021 vindt Hij het tijd worden om ons Zijn plan te ontvouwen. Zo zien we dat Gods timing soms heel snel kan zijn, maar soms ook tergend langzaam. Zeker omdat wij als gemeente het idee hadden dat het wel erg lang duurde voor we er achter waren in welke wijk onze pioniersplek kon komen.

Hierbij moet ik ook denken aan het bijbelse plaatsje Dotan. Jozef is daar (in Genesis 37) in de put gegooid en smeekt God om hem te verlossen. Elisa bidt God daar (in 2 Koningen 6) om een wonder. God is in Dotan net zo aanwezig en actief in de langzame antwoorden aan Jozef als in het snelle antwoord aan Elisa.

Meestal besef je pas achteraf waarom iets gaat zoals het gaat. Als gemeente hadden we geen idee waarom we in De Wereld in Europawijk terechtkwamen. En toch had God alles in de hand!”

Bij de afbeelding.
Jesaja 32 beschrijft mooi wat er gebeurt als de Heilige Geest op mensen valt. Dan zal datgene wat eerst een kale wildernis was een veld (vol klaprozen) om te oogsten worden. Braakliggende grond zal plotseling overwoekerd worden met vrucht.
“Steeds als Greet en ik zondags naar onze gemeente in Europawijk gaan, genieten wij van de prachtige en fleurige klaprozen die langs de toegangsweg en de rotondes er naartoe in bloei staan.”

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI