Dieper met de Geest

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Het Pinksterfeest heeft iets te maken met in beweging komen. Dat geldt ook voor het thema van Opwekking 2019: DIEPER met de Geest. De heilige Geest brengt ons dichter bij Jezus. De Geest beweegt ons ook om uit te stappen voor onze naasten – dichtbij en ver weg.

Daar past een mooie Bijbeltekst bij, aldus de eindredacteur van Opwekking. In Ezechiël 47 leidt God de profeet het water in, steeds dieper. Dat is een prachtig Bijbels beeld. Durf je dat zelf ook, zo diep dat je de bodem uiteindelijk niet meer voelt, dat je de controle kwijtraakt? Mag de heilige Geest jou leiden en in beweging brengen?

Leider 4M en voorganger Henk Stoorvogel omschrijft het als volgt. Als we dieper gaan met de Geest worden onze ogen geopend – voor Jezus die zowel de Opgestane als de Gekruisigde is. De heilige Geest opent ons ook de ogen voor het gebrokene in deze wereld. Na de opstanding vraagt Jezus ons zijn wonden aan te raken en daarmee de verwonding van de wereld om ons heen. Maar Hij grijpt ook keer op keer het moment van ontmoeting aan om zijn leerlingen erop uit te zenden. Nadat Jezus hen zijn handen en zijn zijde had getoond, zei Hij: “Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend ik ook u (Joh. 20:21, NBG). Vanuit het zien van de Opgestane en het aanraken van de wonden van de Gekruisigde volgt de uitzending. Een uitzending die is omgeven door en vervuld van de werking van de heilige Geest. En zo is het evangelie de hele wereld over gegaan, voortgestuwd door en vervuld van de aanwezigheid en kracht van de heilige Geest. Steeds dieper leidt Gods Geest de wereld in: de binnenlanden van Israël, Samaria, de wereld in tot aan Efeze, Korinthe en Rome. Maar ook dieper de poriën van de samenleving in, tot aan melaatsen, verschoppelingen en bedelaars. Hoe diep mag Gods Geest jou raken tijdens het Pinksterfeest? Hoe diep ben jij bereid af te dalen in de duisternis van de wereld die jou omringt?

Pinksteren wordt ook wel het feest van de belofte genoemd. Tweeduizend jaar geleden sprak Jezus zijn leerlingen voorafgaand an het jaarlijkse pinksterfeest toe met de woorden: “En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar u blijft in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden (Lukas 24:49, HSV). In Johannes kunnen we lezen hoe de leerlingen die belofte ontvingen: Hij blies op hen en ze ontvingen de Geest. Jezus zond de belofte (de Geest) van zijn Vader op hen. Jezus maakte plaats voor de komst van de heilige Geest, de belofte van zijn Vader. We zien hier een mooi samenspel tussen Vader, Zoon en Geest.
Ook anno 2019 wil de heilige Geest ons opnieuw vullen en verbinden zodat we samen Jezus kunnen laten zien in ons land.

Directeur Opwekking Ruben Flach zegt terecht dat God persoonlijk in ons geïnteresseerd is. Daarbij hoort dan een relevante vraag hoe diep jij bereid bent met de Geest te gaan. God nodigt je uit om je helemaal aan de stroom van zijn liefde over te geven. Om door de heilige Geest vrijheid te vinden; vrijheid van alle dingen die jou dagelijks bezighouden, zonden of zorgen. God maakt vrij! En ben je bereid om stappen te zetten om dieper te gaan; dieper in kennis van Hem, het vuur en de vlam van de heilige Geest in je hart en in je leven hebben? De heilige Geest kan jouw leven leiden!
Dieper met de Geest betekent Hem de volledige controle over je leven geven waardoor je de volheid van zijn leven in jou ontdekken.

Zie voor de belangrijkste onderdelen van het programma ook de agenda.

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI