Deel je tafel op Wereldvluchtelingendag

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Nodig hem uit om te komen eten. (Exodus 2:20b)

Wereldwijd zijn meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht (cijfers UNHCR). Dat is meer dan 1% van de mensheid. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. En overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. Nadat we in 2015 een grote stroom oorlogsvluchtelingen uit Syrië hadden, kregen we vorig jaar te maken met veel vluchtelingen uit Oekraïne. Maar denk ook aan landen als Soedan, Afghanistan en Myanmar.
En wist je dat meer dan een derde van deze vluchtelingen jonger is dan 18 jaar. Daarnaast zijn er zo’n één miljoen kinderen als vluchteling geboren.

Dinsdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Dit jaar staat die internationale dag in het teken van oplossingen voor vluchtelingen en de kracht van inclusie. We kunnen allemaal meer doen om vluchtelingen meer hoop – en meer kansen – te geven. Het is ook de beste manier om hen voor te bereiden om naar huis terug te keren en hun land weer op te bouwen, wanneer de omstandigheden dit veilig mogelijk maken.

Christenen hebben een open oog en oor voor de nood in deze wereld. Dat geldt zeker ook voor de zorg voor vluchtelingen. Dat is belangrijk want uit onderzoek blijkt dat de meeste vluchtelingen zich eenzaam voelen, terwijl vriendschappen juist heel belangrijk zijn voor succesvolle integratie. En bedenk dat ontmoeting rond een maaltijd altijd een laagdrempelige manier van kennismaken en verbinding zoeken is.

Hoe mooi is het dan om in de week rondom Wereldvluchtelingendag (World Refugee Day) met vluchtelingen aan tafel te gaan, in je kerk, in het buurthuis of gewoon thuis. Alle tafels van de deelnemers samen vormen dan de langste tafel van Nederland.
Aangedragen suggesties zijn het uitnodigen van vluchtelingen uit AZC’s, de noodopvang, Oekraïense vluchtelingen (van de boot) of mensen met of zonder verblijfsstatus. Eet en praat samen, doe een spelletje, lach, zing of huil over verhalen die je hebt meegemaakt. Op deze wijze geven wij als christenen een krachtig signaal af dat vluchtelingen erbij horen en dat we in ons land met elkaar een gastvrij land willen zijn.

Lukt een maaltijd niet, bid dan voor de vluchtelingen, voor de wereldleiders en voor vrede.

Een andere manier om bij het vluchtelingenwerk betrokken te zijn, is het sponsoren van een loper tijdens de sponsorloop Nacht van de Vluchteling. Hieraan doen opnieuw de zussen Strijbis mee. Ze zijn lid van Het Open Huis.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI