Stephan Zweers: ‘’Principes van het Koninkrijk kenbaar maken aan mensen die de Koning nog niet kennen.’’

‘Gods Koninkrijk in onze wereld’ is de missie van Shelter-Haarlem waaruit ook nagedacht wordt over het gebruik van hun gebouw. Sinds twee jaar is er een deur vanuit de gemeente Haarlem opengegaan om als kerk meer een plek in te nemen in de wijk en buurt van de gemeente, door deelname aan het project BuurtBakens. Met dit project worden kerkgebouwen geholpen om weer een baken voor de buurt te zijn, vaak in samenwerking met een maatschappelijke organisatie. 

Al jarenlang worden er vanuit Shelter-Haarlem trainingen gegeven. Uit heel Nederland komen er verschillende groepen in Haarlem om trainingen te volgen. Profetieën over het starten van een school, waren overeenkomstig met de wens om een Apostolisch Centrum te zijn. De afgelopen jaren had het leiderschapsteam dan ook momenten genomen om God te vragen: ‘Wat bent U aan het doen in de stad?’ Om zo een plek in te kunnen nemen in het grotere geheel van wat God aan het doen is én wil gaan doen. De pijlers die God heeft gegeven om als kerk mee bezig te gaan zijn: discipelschap, zichtbaar worden in de stad en community.

Stephan Zweers, mede-voorganger van Shelter Haarlem vertelt  erover. “We hadden deze pijler ‘zichtbaar worden in de stad’ en de wens om een Apostolisch Centrum te zijn, maar we wisten niet goed hoe nu verder. In onze gemeente waren we hiermee al bezig, maar hoe konden we dit verder toepassen in de stad en de buurt? Jarenlang hebben we connectie proberen te maken met Gemeente Haarlem, zonder resultaat. En nu voor dit project kwamen ze naar óns toe. Daarin hebben we God ervaren. Onze droom is om de principes van het Koninkrijk, kenbaar te maken aan de mensen die de Koning nog niet kennen. De trainingen zijn nu vaak voor christenen, zij die God al kennen. Maar met het Apostolisch Centrum willen we er ook zijn voor hen die God nog niet kennen: Gods koninkrijk in onze wereld.

Dit willen we doen door een trainingscentrum te openen, met trainingen waar mensen die God al kennen en mensen die Hem niet kennen beiden welkom zijn. Maar ook ruimte te maken voor maatschappelijke organisaties en/of samenwerkingen met hen. Hoe zou het zijn als mensen meer over Gods principes zouden horen in hun leven? Bijvoorbeeld hoe je liefdevol met elkaar kan communiceren? Stel dat meer mensen, beter leren communiceren. Het scheidingen zou voorkomen en hierdoor minder gesplitste gezinnen een extra woning nodig zouden hebben. Wij geloven dat we met trainingen over principes in het koninkrijk, impact kunnen hebben in de stad en omgeving. 

In dit proces moest ik denken aan de gedachte: ‘Als je niet weet waar je naartoe gaat, weten anderen het wel voor je’. Als je geen missie hebt voor je persoonlijk leven, je organisatie of project, zijn er allerlei andere mensen die wel dingen voor je kunnen bedenken. In de eerste gesprekken met de gemeente, kwamen zij met allerlei ideeën om te gaan doen met het gebouw. Daarom zijn we echt naar God toe gegaan, om Hem te vragen waarin we een rol mogen spelen. We hebben dit gebouw en mogen het ook echt gebruiken om Zijn principes bekend te maken. En wie weet, ontstaat er een mooi gesprek in de koffiebar en mogen we mensen wijzen op wie Jezus is. Hen uitnodigen voor een Alpha cursus of delen vanuit onze eigen motivatie. We kijken er naar uit dat dit een vorm van Gods koninkrijk zichtbaar maken zal zijn: een open plek, waar mensen graag binnenkomen en we hen met liefde mogen ontvangen en begeleiden.”

 

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI