Week van gebed 2017

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Van 14 tot en met 22 januari is er de Week van Gebed. Een prachtig moment om met leden van de kerken uit de regio samen dit jaar op te dragen aan de Heer van de Kerk.
We nodigen jullie allemaal uit om op één of meer momenten aan de gebedsavonden mee te doen.

En om in ieder geval ook op zaterdag 14 januari a.s. bij de gezamenlijke gebedsavond te zijn in de Kerk van de Nazarener. Van 19.00 uur tot 22.00 uur zullen we dan onder leiding van de voorgangers van onze kerken samen zingen, luisteren naar korte inspiratieteksten, danken voor wat God aan het doen is, bidden voor onze stad en ons land, de bestuurders, onze kerken en voor de gezinnen, de vluchtelingen, de ouderen en alle onderwerpen die we verder bij Hem willen brengen.

In de week daarna zullen we elke avond van de gebedsweek van 19.30 uur tot 20.30 uur gezamenlijk bidden in één van de kerken. Klik hier voor de verschillende locaties.

Het thema is dit jaar Verzoening, een onderwerp dat we in de breedste zin van het woord willen laten doorklinken. Centraal staat de tekst uit 2 Korintiërs 5:14-20, waarin de apostel Paulus ons oproept tot verzoening. Zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft, overstijgen iedere vorm van verdeeldheid. In de kerk en in de samenleving.
In veel plaatsen in ons land wordt er ook teruggeblikt op 500 jaar reformatie. Dit is een vernieuwingsbeweging in de kerk die begon op 31 oktober 1517 in Wittenberg, toen Maarten Luther de 95 stellingen bekendmaakte.

De Week van Gebed is een van de oudste interkerkelijke initiatieven en laat zien dat gezamenlijk gebed van fundamenteel belang is voor het streven naar de zichtbare eenheid van de Kerk.
De oorsprong van deze gebedsweek is verbonden met de evangelische opwekking en reveil in 1846. Sinds 1867 wordt de Week van Gebed ook in Nederland gehouden.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI