WEEK VAN GEBED 2017

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Ook in Haarlem willen we alle christenen uitnodigen om op één of meer momenten mee te doen in onze voorbede voor ons land en onze stad.

We starten op zaterdag 14 januari met een gezamenlijke gebedsavond van 19 tot 22 uur onder leiding van de voorgangers van onze kerken in de Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218.

Gedurende elke avond deze week is er een gebedsuur tussen 19.30 uur en 20.30 uur.

  • Maandag 16 januari: Shelter Haarlem, Eksterlaan 1
  • Dinsdag 17 januari: PG Immanuël, Medanstraat 32
  • Woensdag 18 januari: Wilhelminakerk, Ged. Oude Gracht 61
  • Donderdag 19 januari: Evang. Broedergemeente, Parklaan 34
  • Vrijdag 20 januari: Levend Woord Gemeente, P. Krugerkade 6

Klik hier voor meer informatie over de gebedsweek.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI