Week van de Opvoeding + Zondag van de Opvoeding 2022

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Van 3 tot en met 9 oktober is er de Week van de Opvoeding. In deze week mag duidelijk worden dat ouders er niet alleen voor staan in de opvoeding. Leerkrachten, bso-medewerkers, sporttrainers, buren, opa’s en oma’s en jeugdleiders zijn partners in de opvoeding. Daarom draait de week om ontmoeting en uitwisseling van kennis met, voor en door ouders, medeopvoeders en professionals. Het thema is Samen delen, samen weten.

Kinderen vanuit geloof opvoeden is anno 2022 niet gemakkelijk. Gezinnen hebben te maken met hoge verwachtingen, een complexe samenleving, volle schema’s en staan bloot aan honderden (online) prikkels per dag. Waar is de rust en aandacht om geloofsontwikkeling een goede plek in het gezin te geven?

Ouders hoeven er gelukkig niet alleen voor te staan, want juist een betrokken geloofsgemeenschap kan meebouwen aan een sterk fundament van geloof in de opvoeding. Maar hoe geef je daar met je kerk nu goed invulling aan?
Verschillende kerken houden op zondag 9 oktober de Zondag van het Samen opvoeden. In die dienst wordt dan stil gestaan bij de opvoedrol van de gemeente en kan er worden nagedacht hoe het partnerschap tussen ouders en de rest van de gemeente versterkt kan worden. Centraal daarbij staan een aantal verzen uit Efeziërs 3 (14-19).

Voor elke opvoeder is het dus belangrijk om verbinding te maken, met elkaar als opvoeders, maar ook met anderen uit de omgeving die bij de opvoeding betrokken zijn. Vooral nu, na een langere tijd van fysieke afstand door corona is dit vaak weer extra fijn en ook nodig. Door kennis en ervaringen te delen komen we dichter bij elkaar. En door samen te delen weten we meer.

In eerdere jaren stonden centraal:
* Psalm 78 (hierin wordt de hoop, de verwachting uitgesproken dat de kinderen het beter zullen doen dan de ouders; maar het kan ook andersom, dat de kinderen een andere weg gaan dan de ouders)
* Deuteronomium 6 (waarin Israël wordt opgeroepen de geboden van de Heer in te prenten bij hun kinderen)

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI