Krachtig leven!

‘Krachtig leven!’ is het thema van de dienst van Geloven in de Stad op 9 oktober a.s.. De keuze voor dit thema heeft alles te maken met ons verlangen krachtige getuigen van Jezus te zijn in Haarlem en omstreken. We komen als Haarlemse christenen niet alleen bij elkaar om samen een mooi feest voor God te hebben, maar om weer vol te worden van Gods Geest, om nog meer te kunnen uitstralen van Christus in deze wereld. Walfried Giltjes, voorganger van de Shelter in Haarlem, zal met ons delen wat de Heer hem over dit thema in het hart heeft gegeven.

Vanaf maandag 19 september is er 4 weken lang een bijbelleesrooster met een overdenking voor elke dag beschikbaar naar aanloop van de gezamenlijke dienst. Ik moedig je aan om hieraan mee te doen in je eigen gebedstijden.

Download overdenkingen

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: