Veertig dagen voor Pasen

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Veertig dagen voor Pasen. Dat start op 6 maart. Voor veel christenen is dit een tijd van bezinnen, stilstaan, maar ook een tijd van beleven.
Een ieder leeft op zijn of haar manier toe naar Pasen, het centrale feest van de christelijke kerk, het feest van bevrijding en het nieuwe leven! Voor de een is dit de vasten- of lijdenstijd. Hij bereidt zich voor op de lijdenstijd van Jezus en doet dit door middel van vasten, in welke vorm dan ook (onthouden van bepaalde gewoontes als gebruik van sociale media, alcohol, snoep, etc.). Voor de ander draait het om het wonder van het kruis. Hij beleeft Pasen in veertig dagen en gaat op zoek naar de zeven wonderen van het kruis.

Tear geeft een veertigdagen-scheurkalender uit. De kalender staat vol bijbeloverdenkingen, inspirerende verhalen, gedichten en opdrachten. Dit alles helpt je om vastberaden met Jezus onderweg te gaan. Het thema is dan ook ‘Onderweg‘. Jezus wist wat zijn doel was en hield dat voor ogen terwijl Hij langs steden en dorpen trok, met mensen sprak, hen genas en onderwees. Zo trek je met elkaar op; nadenkend over wat je achterlaat, met wie je reist en wat je ziet en meemaakt onderweg.
Klik hier voor meer informatie of het bestellen van deze kalender. Er is ook kringmateriaal en kindermateriaal beschikbaar.

Ook het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een veertigdagenproject. Het thema bij hen is ‘Beloofd land in zicht‘. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte en bracht ze naar het beloofde land Kanaän. Net als de Israëlieten zijn ook wij bevrijd door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld.
Er is een veertigdagenboekje voor gezinnen en je kunt thuis een prachtige kijktafel maken. Klik hier voor meer informatie of voor het bestellen van het boekje. Ook kun je hier gratis een Bijbels dagboek voor 40 dagen bestellen.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI