Na een succesvol eerste jaar met dertig studenten wordt Timoteüs 2.2, de opleiding voor bijbelleraren, in 2018 herhaald. Het gaat om tien zaterdagen met onderwijs door Peter en Vanessa Steffens en Frans Blok.

In het eerste jaar ligt de nadruk op het goed omgaan met Gods Woord. Hoe leg je de Bijbel goed uit? Hoe ga je om met de tekst? Hoe kom je tot een goede toepassing?
In het tweede jaar ligt de nadruk op het geven van bijbelstudies en prediking.
Kortom: van de praktijk van de Bijbel bestuderen naar de praktijk van de Bijbel communiceren.

Voor het nieuwe eerstejaarsprogramma zijn nieuwe studenten welkom. Het doel is niet het doorgeven van bijbelkennis maar het toerusten van (potentiële) bijbelleraren.

Klik hier voor meer informatie.

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: