Special Made is een nieuw project: een winkel met als doel contact leggen met mensen.
Het is een hobby-handwerkwinkel in de Cronjéstraat 43 zw. in Haarlem. Evelien Blok (lid van PG Immanuël) creëert een ontmoetingsplek in een winkel vol creatieve materialen en creatief werk, gemaakt door mensen die midden in de samenleving staan of soms een stuk meer daarbuiten.

De visie van Special Made is elk mens het gevoel te geven speciaal en waardevol te zijn. Evelien doet dit door aandacht, vriendelijkheid en gastvrijheid. “We are special made, to create special things. We geloven dat God ons heel bijzonder geschapen heeft en dat we heel mooi en bijzondere dingen kunnen maken.”

Elke woensdagochtend (10.30-12 uur) is er een hobbyochtend. Op donderdagavond zijn er regelmatig workshops. En op zaterdagochtend (10.30-12 uur) kun je leren sieraden maken.

Mail voor meer informatie of vragen of bel met 06 – 4608 1527.

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: