Ieder jaar organiseert Geloven in de Stad een inspiratiedag – een visiedag – om met voorgangers en andere leiders uit de kerken en organisaties samen na te denken over de kansen en uitdagingen voor de komende periode. Dit jaar komen op deze dag twee thema’s aan de orde.

Ontwikkeling en trends in de samenleving
In de ochtend luisteren we naar deskundigen over ontwikkelingen en trends in de samenleving van Haarlem en de omliggende gemeenten. Eenzaamheid, schuldenproblematiek, verslavingen, gebroken gezinnen, armoede … Wat speelt er, bij wie en hoe ernstig? En wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? Daaraan koppelen we dan de vraag: Wat betekent dit voor ons als kerken in de stad?

Alle kerken kennen een meer of mindere mate actieve diaconie. Deze is voor de eigen leden, maar ook voor mensen buiten de kerk. Er is veel maatschappelijke betrokkenheid, denk aan de vluchtelingen, arme mensen, de voedselbank en veel meer. Maar stoppen we onze schaarse tijd, geld en energie in de juiste dingen? Gebeurt er niet veel dubbel werk? Vallen er niet grote gaten om ons heen? In Matteüs 9 staat dat Jezus de zag, met ontferming bewogen werd en toen de oproep aan ons deed om te bidden voor meer arbeiders?

We willen samen goed kijken en luisteren, naar deskundigen en naar wat God mede daar doorheen tot ons zegt.

Van Sonrise naar Serve the City
In de middag gaan we meer naar de korte termijn kijken. Na 16 jaar Sonrise te hebben georganiseerd, zien wij kansen om de impact in de stad en het draagvlak in onze gemeenten veel groter te maken door het project helemaal op te frissen. Met heel veel Sonrise-deelnemers, evangelisatie-enthousiastelingen en jongeren gaan we brainstormen over de mogelijkheden voor de invulling van een week als we met alle christenen één week apart zetten om samen de stad tot zegen te zijn.

Iedereen die betrokken is bij één van de onderwerpen, is van harte uitgenodigd!

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: