Vincent Dolfing: “Laat zien hoe je je leven met God leeft.”

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Discipelschap: door je leven te delen en echt inzicht te geven in je relatie met God, veranderen mensen om je heen!

Vincent Dolfing droomde over een toekomst als kinderarts en studeerde biomedische wetenschappen en geneeskunde. Maar toen begon God tot hem te spreken over ‘een andere roeping op zijn leven’. “Ben je bereid deze te volgen,” was de indringende vraag. Vincent besloot God hierin te volgen en ging in Ede theologie studeren. In 2017 begon God opnieuw te spreken, waarna hij Stichting Becoming Alive oprichtte.

“Na gewerkt te hebben voor Royal Mission School en voor Navigators, is mijn hart voor discipelschap en het trainen van mensen nog sneller gaan kloppen. Met deze stichting wil ik Gods liefde tastbaar maken en Jezus’ herstellende, genezende en bevrijdende werk dichtbij de mensen brengen. Met de woorden ‘Becoming Alive bedoel ik dat ik mensen springlevend in Christus wil laten worden. ‘Come Alive’ is als in een oproep, waarop God direct ingrijpt en levens verandert. ‘Becoming Alive is een proces en om dat te bereiken is discipelschap onmisbaar.

Met discipelschap bedoel ik je leven delen, laten zien hoe je je leven met God leeft, zodat mensen je daar vragen over kunnen stellen. Hiervoor moet je dus betrokken zijn bij elkaars leven en dat kan alleen maar met een kleine groep mensen. In coronatijd begonnen we met een online community en nu zien we elkaar om de week live. We koken en eten samen, waarbij steeds vaker getuigenissen over de afgelopen weken worden gedeeld. Vaak bespreken we een thema, of doen we een Bijbelstudie, die aansluit bij de vier cultuurpijlers die we hanteren. Onze cultuur is de kapstok waar we alles aan ophangen. We willen geen kennis overbrengen, maar cultuur en DNA van Gods Koninkrijk. Daardoor merken we dat mensen vanuit verschillende denominaties prima samen kunnen! Tijdens de avonden laten we ons veelal leiden door de vragen uit de groep, gericht op het dagelijks geloofsleven. Het concreet maken voor ons eigen leven is belangrijk.

Ik zie de switch bij de mensen in mijn community, dat is zo’n getuigenis! Een persoon was echt een carrière-tijger en is nu een bijbelschool gaan doen. God riep haar daartoe op en dat terwijl ze uit een religieuze wereld komt waar het not done is om te denken dat je Gods stem verstaat.

Een andere getuigenis. In september ga ik trouwen. Ik besprak met iemand uit de community, die ook gaat trouwen, welk huis je nou wel of niet aanneemt. Zij vond dat lastig. Ik heb toen gedeeld hoe mijn verloofde en ik dat doen: we hebben onze profetische woorden naast elkaar gelegd en zijn daar overlap in gaan zien. Op deze manier kwamen we op punten waaraan ons huis moet voldoen. Vanaf dat moment zijn we daar dagelijks voor gaan bidden. Zo is ook zij in gesprek gegaan met haar verloofde en ervoor gaan bidden en in korte tijd hadden ze een huis, dat volledig voldeed aan hun wensen.

Weer iemand anders uit mijn community merkte op dat ik in mijn gebed echt geloof heb dat God gaat geven waar ik om bid. Deze persoon is dat vervolgens ook gaan doen en zo gingen er deuren open: ze kreeg drie kamers aangeboden en kon kiezen. Er gebeuren zoveel dingen!

Mijn doel is dat mensen een relatie leren opbouwen met God. Dat ze proeven dat wat ze hebben echt en puur is. Dat ze Gods stem gaan leren verstaan. En ik geloof ook dat een christelijke gemeenschap hierdoor aantrekkelijk gaat worden. Als je discipelschap goed doet, zal er een kerk uit ontstaan, maar dat is niet mijn doel. Als de cultuur van het koninkrijk en het belang van Gods stem verstaan maar gewaarborgd zijn. Wil je mensen in vuur en vlam laten staan voor het evangelie van het koninkrijk dan vraagt dat om een andere manier van met elkaar optrekken.

Als je me aan het begin van het jaar had gevraagd wat mijn droom is, dan had ik gezegd dat er overal meer community-plekken zouden komen. Maar ik merk wel dat kwaliteit vóór kwantiteit gaat. Als ik de impact van de community zie op deze kleine groep mensen dan is dat heel belangrijk.”

Wanneer jij of je gemeente meer wil weten over Gods stem verstaan dan kan je Vincent uitnodigen om daar een training over te geven! Ook is hij beschikbaar als spreker.

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI