Theo de Rooij schildert profetisch “Kom uit Babylon”.

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Een van de manieren waarop we God kunnen eren is met schilderen. Theo de Rooij is zo’n schilder. Hij schildert op een profetische manier en brengt daarmee een boodschap over. Hierdoor wordt het kunstwerk een bemoedigend schilderij. Tijdens de week van gebed schilderde hij “Kom uit Babylon”.

“In Openbaring 17 roept de Heer ons op om uit Babel te komen. Babel (of Babylonië) is een wereldsysteem, waaraan wij geen deel mogen hebben. Hoe krachtig is het dan om door gebed deze systemen te slechten, neer te halen. Dat geldt uiteraard ook voor ons leven.

Paulus schrijft daarover in hoofdstuk 10 van zijn tweede Brief aan de Korintiërs. Wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapens van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten (neerhalen). Elk bedenksel als krijgsgevangene brengen wij onder de gehoorzaamheid van Christus.

Vrijheid wordt alleen verkregen door een gezindheid van nederigheid en het vertrouwen op Gods woord. Daarom wil Paulus elke gedachte gevangen geven aan Jezus Christus, om zo echt vrij te leren denken, denken zoals Jezus.’’

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI