Theo de Rooy: “Als kerkmuren omvallen zal de eenheid van de kerken zegevieren.”

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Als de kerkmuren omvallen zal de eenheid van de kerken zegevieren.
Hoe bijzonder en hoe krachtig is het als wij een kettinggebed vormen en samen bidden en God aanroepen. Hij zal dan gaan doorbreken in onze levens, in onze kerken en in onze stad.

Nederigheid is het geheim van eenheid. De ander hoger achten dan onszelf.
Eenheid betekent verschil van opvattingen, maar ook één in verscheidenheid.
We spelen niet allemaal hetzelfde muziekinstrument, maar wel hetzelfde lied.
Het is geweldig als wij weer met verschillende kerken uit de stad en omgeving gaan bidden, want juist op die momenten mogen we ervaren dat de Here God veel meer doet dan wij bidden of beseffen.

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI