Henk Salomons: “Nu ervaren we dit echt als keerpunt voor een actieve verandering.”

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

“Inmiddels ben ik zo’n twintig jaar bij het netwerk van Geloven in de Stad betrokken,” vertelt Henk Salomons. “Het is mooi om te zien hoe het netwerk tussen kerken en gemeenten nu is uitgegroeid tot een heel divers netwerk van heel veel organisaties, kerken, gemeenten en verbindingen, regionaal, nationaal en internationaal.

De laatste jaren ben ik zelf steeds meer geraakt door het ervaren van de kracht van gebed. Ik denk dan terug aan een gebedsontmoeting in een zaaltje ergens in centrum van Haarlem waar we samen baden voor de voortgang van het Sonrise-project. We deelden met elkaar het belang en de kracht van gebed en getuigenissen. Een van de deelnemers benoemde het wegvallen van ruimte voor gebed in de gemeente en het zien van teruggang op allerlei gebieden in de gemeente.
We realiseerden het ons en beleden het samen aan de voet van het kruis in de kerkzaal.
En nu terugkijkend ervaren we dat dit echt een keerpunt was voor actieve verandering in die gemeente. Hoe gaaf!

Ik geloof dat God verlangt naar eenheid, Zijn Liefde, Zijn Genade, Zijn reddingsplan door Zijn Zoon Jezus Christus en het zenden van de Helper, Gods Geest.
En dan wordt de insteek anders: verbinding, samenwerken en activiteiten in Zijn Koninkrijk, het bouwen en luisteren naar Zijn Stem: Hij zorgt!’’

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI