Gilbert Thera: “re:connect bestaat 10 jaar: Look what God has done.’’

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Vorig weekend mocht re:connect vieren dat ze tien jaar als Haarlemse kerk op weg zijn. Gilbert Thera is de voorganger en vertelt hier graag over.

“Het is alweer tien jaar geleden dat we in een woonkamer met een groepje van acht mensen zijn begonnen. We hadden een droom, waren vol enthousiasme en passie en dachten: ‘we gaan gewoon beginnen’. Een droom voor Haarlem, voor de regio en een droom voor het land. We zochten elkaar op, we kwamen samen, deelden ons leven en gingen samen bidden.
Zo begon onze kerk.

In de afgelopen jaren mochten we zien hoe goed God is geweest. Het is absoluut niet ons werk wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, maar het is Zijn werk. En we zijn zo dankbaar voor de goedheid en trouw van onze God. De groei van de kerk is niet toe te schrijven aan ons of aan wie dan ook. Het is echt Gods werk. En het is een zegen dat we daarin mochten zaaien, werken en geven.

We zijn dankbaar dat God gebroken mensen zoals wij wil gebruiken voor Zijn naam. We zijn allemaal mensen die niet perfect zijn, die fouten maken, die teleurstellen, maar we gaan wel samen achter Jezus aan. En ik ben heel dankbaar voor de dingen die wel goed gaan en tot eer zijn van Jezus. We kunnen daarom ook alleen maar dankbaar terugkijken op Gods leiding en Zijn zegen op de gemeente.

Ik ben dankbaar voor alle mensen die samen met ons deze reis hebben gemaakt. Het is zo mooi om te ervaren wat er kan gebeuren wanneer we als kerk samen in beweging komen. Tien jaar geleden had ik nooit gedacht dat als we iets zouden vragen mensen in beweging zouden komen. Maar afgelopen week is een voorbeeld hoe we in beweging kwamen voor Syrië en Turkije en we een mooi bedrag aan de hulpverleningsorganisatie Dorcas mochten overmaken. Iedereen brengt iets in de kerk. Dat hoeft niet per se veel te zijn, je geeft wat je hebt. Als dat veel is, geef je veel. Als dat weinig is, geef je dat. God werkt met datgene dat jij Hem geeft.

Het is allemaal genade dat we staan waar we nu staan. Zonder Hem waren we hier nooit gekomen en dat vieren we. Het is dankzij Zijn genade, Zijn goedheid en Zijn trouw. En dat is waarom we vooruit kunnen kijken. We mogen vol visie en verwachting vooruitkijken, want we geloven dat dit nog maar het begin is. Deze tien jaar vieren we als einde van een seizoen en de start van een nieuw seizoen. Daarin we mogen uitdelen van het Licht van God, Zijn waarheid en Liefde en dat is al een feest op zich.’’

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI