Daniel Koper: “Beleef zelf de kracht van een gebedsweek.”

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Daniel Koper heeft de kracht van een gebedsweek verschillende keren meegemaakt, jarenlang organiseerde hij een gebedsweek in de Kerk van de Nazarener.

“Van zondag 3 t/m zaterdag 9 oktober zal er 24|7 door de kerken in Haarlem en omgeving worden gebeden. Binnen de Kerk van de Nazarener hebben we de afgelopen jaren met een enthousiast team meerdere keren een gebedsweek mogen organiseren. Zonder uitzondering hebben we deze weken als een grote zegen ervaren. Waar er bij sommige bidders eerst nog zorgen waren, hoe ze een uur biddend zouden moeten doorkomen, veranderde dit in de loop van de week al snel in het tegenovergestelde… Wat gaat een uur in Gods tegenwoordigheid snel voorbij! In en rond onze gebedstent waren verschillende hoekjes ingericht waarin op verschillende manieren aan de gebedstijd invulling kon worden gegeven.

We hebben ervaren dat het gebedsleven bij meerdere gemeenteleden als gevolg van de gebedsweek is gegroeid. We hebben getuigenissen terug gehoord waarin werd gedeeld dat God tijdens de gebedsweek bijzonder heeft gewerkt. Tijdens de slotdienst waarmee we de week afsloten mochten we luisteren naar tien tot twintig persoonlijke getuigenissen.

Sommige bidders ervaarden een groot verlangen om hun levensstijl te veranderen. Andere bidders hebben herstel ontvangen in hun worsteling rond een verslaving of een onzekerheid in hun leven. Weer anderen hebben God heel dichtbij ervaren en hebben gewoon een heel bijzondere tijd met Hem mogen doorbrengen.

Vooraf aan één van onze Sonrise (tegenwoordig #IMPACT) weken, hebben we ook gebedsweek gepland. De vele zegeningen en doorbraken die we in die week hebben ervaren, zijn een direct gevolg geweest van het vele gebedswerk en in het bijzonder de gebedsweken.

Beleef de kracht van een gebedsweek de komende tijd zelf, door je in te schrijven voor één of meer gebedsuren tijdens deze bijzondere week via www.biddenvoorhaarlem.nl.

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI