Casestudie: Het Open koffieHuis

Het Open koffieHuis | Stichting Ontmoeting

Het Open koffieHuis, initiatief van Stichting Ontmoeting, is een inclusieve ontmoetingsplek waar iedereen die binnenkomt – of het een wijkbewoner is of een directeur – hetzelfde ervaart: ‘’Je bent hier niet óf cliënt óf bezoeker óf vrijwilliger óf medewerker, je kan het allemaal tegelijk zijn. Het bruist van de verschillende culturen en veelheid aan bezoekers. We mogen met elkaar optrekken en ondersteuning bieden in herstel, of eigenlijk meer: een plek waar we met elkaar gaan stralen’’ – Berend Gunnink (manager).

De diversiteit aan vrijwilligers in de koffiebar is, zoals Berend zegt, bruisend. Mensen die hun taakstraf uitvoeren, mensen die meedoen in een leer-werk traject, mensen die integreren in de Nederlandse maatschappij, ga zo maar door. Het Open koffieHuis is daarmee de voordeur in de wijk naar passende ondersteuning en initiatieven om mee te doen. Er wordt geïnvesteerd in laagdrempelige activering en leer-werktrajecten, uitgaande van de talenten van deelnemers, gericht op het vergroten van het netwerk en het versterken van hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarbij is samenwerking met enorm veel organisaties.

Naast participatie van vrijwilligers, zijn er in Het Open koffieHuis ook allerlei activiteiten. Onder andere in samenwerking met de kerk Het Open Huis. Deze activiteiten vinden plaats in de koffiebar, waardoor deelnemers automatisch worden meegenomen in de dagelijkse praktijk. Hierdoor is de drempel voor deelnemers lager om vaker terug te komen. Bewust worden bijvoorbeeld de taallessen in de koffiebar gegeven, om het onderdeel te laten zijn van de maatschappij.

Na afloop van een activiteit blijven deelnemers regelmatig hangen voor een kop koffie of doen ze een rondje in de kringloopwinkel, die letterlijk aan het Open koffieHuis verbonden is. Dat zij hun huis uitkomen, hun netwerk vergroten, en meedoen aan activiteiten is belangrijk en bijzonder. Waar anders de drempel te hoog zou zijn om er uit eigen beweging naar toe te komen, is het nu een plek geworden waar ze worden herkend, graag terugkomen en waar een vraag makkelijker kan worden gesteld. Bijvoorbeeld bij de wekelijkse inloop, waar de wijkraad, een sociaal makelaar van Buurts, de politie, handhaving, Pré-wonen en soms een huisarts beschikbaar zijn voor vragen.

Kees Schrama (gastheer): ‘’Eén van de kenmerken waar je Het Open koffieHuis aan kan herkennen, is dat je door de vrijwilligers en medewerkers oprecht gezien wordt. Wij vinden het belangrijk om met bezoekers een ontmoeting te hebben en we willen laten merken dat ze welkom zijn en gezien worden. Daar schijnt doorheen dat we het belangrijk vinden om respect voor elkaar te hebben. Hier komen allerlei verschillende bevolkingsgroepen elkaar tegen. Het is hier heel normaal dat, terwijl een statushouder taalles krijgt van een vrijwilliger, aan diezelfde tafel een vriendinnengroep zit met een bakje koffie tijdens hun dagje uit. Automatisch worden verbindingen gelegd tussen mensen uit alle lagen van de samenleving.’’

Lees hier meer casestudies

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI