Pad van Hoop

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond en Hij begon bij Mozes en de profeten.
Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?
(Lukas 24:27, 32)

In Hardenberg (Overijssel) is een 145 meter lang tijdspad uit de bijbelse geschiedenis aangelegd. Het wandelpad loopt achter Het Morgenlicht (GKv) langs, gaat voorbij aan een vijver en ligt onder de bomen.

Het wandelpad is een tijdpad waarop de bijbelse geschiedenis in kaart wordt gebracht vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de kruisiging van Jezus Christus. De route geeft de wandelaar meer inzicht in de samenhang van de bijbelse geschiedenis. Bij het begin is een vijgenboom geplant, de eerste boom die in de Bijbel genoemd wordt en het pad eindigt bij het kruis.

Op 142 bordjes langs het Pad van Hoop staan de namen aangegeven van rechters, koningen, profeten en bestuurders, en soms ook bijzondere gebeurtenissen (zoals de tempelbouw). Iedere meter langs het pad komt overeen met tien jaar geschiedenis. Zo kan je eenvoudig zien wie wanneer optrad in de geschiedenis van het volk Israël. Bovendien staat op ieder bordje staat een QR-code, waardoor je op je mobiel informatie over de desbetreffende persoon of gebeurtenis kunt vinden. Na het kruis, vanaf Pinksteren, gaat het woord de hele wereld in. Er is dus niet meer één pad, maar vele paden, want het evangelie waaiert alle kanten op.

Iedereen kan op dit pad wandelen, mediteren of kennis opdoen. Het pad is tot zonsondergang geopend.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI