NBV21 Jongerenbijbel

Tijdens de EO-Jongerendag 2024 is de NBV21 Jongerenbijbel gelanceerd. Deze nieuwe editie van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is tot stand gekomen in samenwerking met EO-BEAM en nog een aantal christelijke jongerenorganisaties.
‘Bijbellezen verandert je leven – want in de Bijbel kun je Gods stem horen. Deze Jongerenbijbel helpt je daar extra bij. Dus ga hem lezen en laat je inspireren.’ Met deze woorden reikte de directeur van het NBG het eerste exemplaar uit.

De eerste Jongerenbijbel verscheen in 2006, maar omdat de wereld er nu anders uitziet, werd het tijd voor een nieuwe uitgave. ‘We zien bij jongeren een zoektocht naar wat ze wel en niet geloven en naar antwoorden op vragen van nu. De Jongerenbijbel is bedoeld als hun gids, die helpt om zelf in de Bijbel te lezen en zo God op het spoor te komen. Maar ook om de de relevantie van dit boek te ontdekken voor hun eigen leven.’

De NBV21 Jongerenbijbel bevat de Bijbeltekst aangevuld met extra inhoud:
* 50 belangrijke passages bijeengebracht in een kerntekstenroute,
* 15 themaroutes om een weg door de Bijbel te vinden (o.a. Wie is de heilige Geest? en Is er een perfecte kerk?),
* 30 themapagina’s om je in Bijbelse thema’s te verdiepen (o.a. over wonderen, maar ook over discriminatie, verleiding, keuzestress en eenzaamheid),
* 18 portretten om de personen in de Bijbel beter te leren kennen (o.a. van Noach: hoe word je een geloofsheld?, Nehemia: wanneer kom jij in actie? en Judas: ben jij een vriend van Jezus?).
Hiermee is de Jongerenbijbel een gids die jongeren helpt om hun mening te vormen over actuele thema’s en te groeien in hun geloof.

De NBV21 Jongerenbijbel is o.a. bij de Bijbel In, Gasthuisvest 17a in Haarlem, te koop of daar online te bestellen.

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI