Tim Vreugdenhil, stadspredikant van de Protestantse Kerk in Amsterdam, presenteerde tijdens een missionaire conferentie de Missionaire trendrede 2022.
Ook deze tweede trendrede bespreekt maatschappelijke trends waar de kerk wat mee moet. De trendrede is tot stand gekomen in samenwerking tussen vier grote landelijke kerkgenootschappen (PKN, GKv, NGK en CGK).

Vreugdenhil: “Ik vertel in een seculiere context graag dat de kerk het sterkste mission-statement ter wereld heeft: er op uittrekken naar de einden van de aarde en iedereen tot ‘volger’ maken.”
Hij heeft daarvoor gekeken naar trends die hij ziet in de samenleving en trends in de Kerk. Het zijn waardevolle en prikkelende observaties. Aanbevolen !

Hier kun je de gehele trendrede lezen. Klik hier als je liever de samenvatting beluistert.

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: