Hart voor Velserbroek is op zoek naar een missionair werker.  Het is een interkerkelijke pioniersteam dat het verlangen heeft om een nieuwe gemeenschap in Velserbroek te vormen. Vanuit hun christen-zijn willen ze verbinding leggen tussen mensen en daarmee ook laten zien wie God is.

Ben jij iemand – of ken jij iemand – die vanuit dezelfde identiteit het team verder wil brengen en in deze reis wil leiden, stuur dan vóór 27 november 2017 je sollicitatie in.

Klik voor meer informatie op het functieprofiel of stuur een mail naar pionieren@aevos.nl.
Je kunt op de website van Hart voor Velserbroek kijken.

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: