Met Ruth op weg naar Pinksteren

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Dit jaar vallen het christelijke en het joodse Pinksteren (‘Wekenfeest) op precies dezelfde dag. Voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) reden om aandacht te besteden aan het Bijbelboek Ruth. Hiertoe bieden ze voorgangers en theologen in mei en juni zes webinars aan. Daarnaast is er voor iedereen een bijbelstudie bij Ruth beschikbaar. Het thema van deze studie is Laat mij niet los.

Die keuze van het NBG is niet geheel vreemd. Op het joodse Pinksterfeest leest men immers de feestrol Ruth. Het is in de synagoge gebruik om op grote feestdagen een rol van de ‘Geschriften’ te lezen. In deze Bijbelboeken krijgt het antwoord van Israël aan de Heer een stem. De andere te lezen boeken zijn Hooglied met Pesach, Ester op het Poerimfeest en Prediker op het Loofhuttenfeest.

Pinksteren is een oogstfeest. Op Pesach werden de eerste vruchten van het veld voor de Heer gebracht. Zeven weken later – Pinksteren – is de hele gerstoogst binnen en wordt er een dankfeest gehouden. We kunnen deze feesten koppelen aan Gods daden. Op Pesach herdenkt men dan de uittocht uit Egypte en op het Wekenfeest (de 50e dag na de uittocht) de ontvangst van de tien woorden op de berg Sinaï. Op het Loofhuttenfeest tenslotte herdenkt men de tocht door de woestijn.

Het verhaal van Ruth speelt zich af in de tijd van het Wekenfeest. Ruth komt bij het begin van de gerstoogst Israël binnen. Bij het begin van de tarweoogst trouwt ze met Boaz. De periode tussen de viering van Pesach en de viering van het Wekenfeest is een onzekere tijd. Je weet niet of de oogst zal lukken en het hangt daarvan af of er brood op de plank komt. Kortom, het is hard werken en juist daarom is het verhaal van Ruth ook een gelijkenis. Haar verhaal vertelt wat er in een mensenleven omgaat en wat er opkomt aan oogst. We vinden er gebeurtenissen in terug die ook een plaats kunnen hebben in ons eigen leven. Denk aan emigratie, liefde tussen mensen, overlijden van dierbaren, je vreemdeling voelen, risico’s nemen omwille van de toekomst, eigen belang opzij zetten, ontstaan van nieuw leven, Godverlatenheid en Gods geborgenheid. En juist op dat feest daalde in Handelingen Gods Geest neer op de leerlingen.

© 1960 vijf lithografieën over Ruth van Marc Chagall

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI