Koninklijke onderscheiding

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Vrijdag 24 april 2020 heeft burgemeester Jos Wienen aan zeven leden van de Haarlemse kerken via een videobelletje een koninklijke onderscheiding uitgereikt in het kader van de traditionele lintjesregen.
Dat gebeurde dit keer vanwege het coronavirus niet in het stadhuis. De versierselen worden op een later moment uitgereikt: opspelden decoratie, applaus en bloemen. Als de burgemeester videocontact legt met een voorgedragen Haarlemmer kijkt het bronzen beeld van Willem van oranje over zijn schouder mee.

Hans Luttik (62) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij zet zich inmiddels vele jaren in voor het de versterking en verbreding van de samenwerking tussen de kerken in Haarlem en omgeving. Zo is hij al sinds 2006 initiator en coördinator van het netwerk Geloven in de Stad. Vanuit die functie is hij onder meer als inspirator en adviseur actief voor Het Open Huis voor maatschappelijk werk en de Coördinatiegroep Kerken en Vluchtelingen. Daarnaast vervult hij verschillende bestuursfuncties bij o.a. Present Haarlem, Youth for Christ Haarlem, Serve the City Haarlem en CityShapers. Ook was hij voorzitter van het Samenwerkingsverband Jeugd, waarin Haarlemse organisaties
samenwerken die zich op jeugdwerk richten.

Wim Molenkamp (83) is ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich meer dan zestig jaar belangeloos in voor de wereldwijde zendingsorganisatie World Outreach. Dit onder meer als directeur van World Outreach International en als voorzitter van het bestuur van de stichting World Outreach Nederland. Hij droeg vanuit die rol bij aan de realisering van kindertehuizen, opvang voor ex-prostituees en organisaties voor noodhulp en ontwikkeling. Daarnaast zet hij zich inmiddels 25 jaar belangeloos in voor de pinkstergemeenten in ons land en de pinkstergemeente Immanuël in Haarlem in het bijzonder.

Fred Drenth (73) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Drenth zet zich in diverse vrijwilligersfuncties langdurig belangeloos in voor de samenleving. Hij is politiek actief als voorzitter van de regionale afdeling van de ChristenUnie. Hij is daarnaast actief voor de Goede Herderkerk in Haarlem. Hij is voorts medeorganisator van maandelijkse kerkdiensten voor gemeenteleden met een verstandelijke beperking. Daarnaast biedt hij via Het Open Huis in Schalkwijk ondersteuning aan mensen die problemen ondervinden met huisvesting en levensonderhoud. Tot slot zet hij zich in voor de begeleiding van vluchtelingen en organiseert hij humanitaire hulp voor de allerarmsten in Roemenië en eerder ook in Hongarije.

Gerda Drenth (71) is – net als haar echtgenoot – benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij zet zich eveneens via diverse vrijwilligersfuncties langjarig in voor de samenleving. Sinds 1990 is zij bij het kosterschap in de Goede Herderkerk getrokken. Daarnaast is zij  lange tijd actief geweest voor Sonrise, een project van een groot aantal kerken in Haarlem en omgeving die elke zomer op tien locaties een week met sport en spel voor de buurt organiseren. Zij was ook vijf jaar secretaris van Het Kruispunt, die opvang organiseert voor personen die dak- of thuisloos zijn.

Peter Saarloos (75) is ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Saarloos zet zich inmiddels vijftig jaar in als vrijwilliger voor de protestantse wijkgemeente Haarlem-Schalkwijk. Hij verzorgt het drukwerk, inclusief redactionele taken en fotografie, ook voor andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Haarlem. Daarnaast is hij meer dan veertig jaar actief als bestuurslid van de Fotokring Zandvoort en de afdeling Kennemerland van de Fotobond.

Wim Eggenkamp (74) is bij bevordering benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich inmiddels tientallen jaren in voor het behoud en herstel van nationaal cultureel erfgoed. Het gaat hem hierbij niet om de geloofsrichting. Eggenkamp was zowel voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk als van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Bij beide kerkgebouwen heeft hij een omvangrijke restauratie voltooid. De restauratie van de koepelkathedraal werd vorig jaar beloond met een Europa Nostra Award.

Greet Hersman-Sintenie (74) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hersman is inmiddels 36 jaar algemeen vrijwilliger bij de Zonnebloem, waarvan dertien jaar als secretaris. Ook is ze inmiddels 36 jaar als vrijwilliger actief voor de parochiegemeenschap van de Mariakerk in Haarlem Noord.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI