In het nieuwe Magazine van Geloven in de Stad (editie december 2016) staan verschillende kerstactiviteiten vermeld die in de Haarlemse kerken worden georganiseerd.
Zo zijn er enkele (kinder)kerstmusicals, festivals of lessons and carols (negen Bijbellezingen <lessons> worden omgeven door advents- en kerstliederen <carols> en gebeden) en diensten met verschillende koren. Ook is er een speciale kerstviering met diner voor 50plus en een kerstversie van de orgel meezingavond.

kerst-klein

kerst-kerk

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: