Integral Mission

[column width=”3/5″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Donderdag 16 februari kwamen we samen met zo’n 90 voorgangers, kerkleiders en andere belangstellenden in Het open Huis. In een samenwerkingsverband tussen Tear, Agapé en Geloven in de Stad werd daar de werkconferentie Integral Misson gehouden. Een belangrijk doel voor die dag was om een praktischer en scherper beeld te krijgen van de kerk in de samenleving van Haarlem.
Daarom werden er na de inspirerende inleidingen van burgemeester Jos Wienen en coördinator Hans Luttik in groepjes werkbezoeken gebracht aan tien verschillende missionaire initiatieven in Haarlem.

Arnold Vaandering heeft met een aantal Haarlemmers en niet-Haarlemmers een bezoek gebracht aan Stem in de Stad. Zij zijn vooral bekend van de dak- en thuislozenopvang en schuldhulpverlening. Uit het introductiegesprek met directeur Petra de Vries bleek dat de laatste jaren vooral ook veel aandacht is uitgegaan naar de vluchtelingen en later de statushouders. Hierna kwamen we in gesprek met Vilja Machgielsen, coördinator ‘ongedocumenteerden’ (mensen zonder geldige verblijfsvergunning). Zij mogen niet werken, niet naar school of een sportclub, ze mogen zelfs geen vrijwilligerswerk doen. Vilja kwam net uit een heel moeilijk gesprek met een ‘cliënt’. Arnold was vooral geraakt door haar opmerking dat zij die gesprekken ziet als ‘het meelopen met bijzondere mensen en hen in die ontmoetingen een stukje hoop biedt’. Hoewel Vilja zelf geen christen is, ervaarde hij toch dat God door haar heen werkt en zo die ‘cliënten’ weer wat licht geeft.
“We moesten ook een Bijbelverhaal aan dat bezoek verbinden. Voor een aantal in onze groep was dat de Goede Samaritaan. Zelf moest ik aan Deuteronomium 15 denken. Hoe wil God dat zijn volk met armoede omgaat. Vers 4 zegt dat er geen armoede mag zijn, omdat het niet nodig is.”

Ook in de nabespreking van die werkbezoeken kon Arnold ervaren dat God ook door mensen heen zichtbaar wordt in onze stad. Een van de uitspraken die hem bij bleef was: “We moeten niet alles samen doen, maar samen alles doen. Daarbij is het van belang om te kijken of de meest getalenteerde mensen niet alleen maar in de kerkenraden zitten, maar dat er ook zijn die met hun voeten ‘in de klei’ staan.”

Tijdens de werkconferentie is ook een filmpje gepresenteerd: ‘Wij zijn de Kerk van Haarlem‘. Niet om onszelf op de borst te kloppen maar omdat we dankbaar zijn en omdat we verlangen om voor anderen en voor elkaar van betekenis te zijn.

Het Reformatorisch Dagblad heeft over deze werkconferentie een artikel gepubliceerd.

[/column]

[column width=”2/5″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI