‘Here I am’ evangelisatietraining voor jongeren

The Message Nederland biedt vanaf februari 2024 de training ‘Here I am’ aan in Haarlem.

Here I am’ is een evangelisatietraining waarbij jongeren in de middelbare schoolleeftijd (12-18 jaar) meer leren over het delen van hun geloof.

“Dit zijn jongeren die reageren op het hart van God, als Hij vraagt: ‘Wie zal ik sturen? Wie zal voor ons uitgaan?’ Wij geloven dat door deze oproep serieus te nemen en er 100% voor te gaan, ook op momenten dat het spannend is, de passie van deze jongeren groeit om het goede nieuws te delen.” – Daniël ter Maten (The Message NL).

Tijdens ‘Here I am’ leren de jongeren ontdekken hoe God hen kan gebruiken, om woorden van leven en hoop te spreken. Door in identiteit in Jezus te groeien, te leren zijn stem te verstaan en te ervaren hoe andermans leven wordt aangeraakt en veranderd. Dit programma bestaat uit twee onderdelen: een training en een outreach.

De training (ook wel genoemd: The Gathering)

Vijf zaterdagen (steeds de tweede zaterdag van de maand) komt de groep bij elkaar in het kerkgebouw van PG Immanuel. Van 10:00-14:30 uur is de training, waarbij de jongeren worden getraind en toegerust. Als onderdeel van de dag gaat de groep ook de straat op om daar ervaring op te doen.

De trainingen zijn op:

  • Zaterdag 10 februari
  • Zaterdag 9 maart
  • Zaterdag 13 april
  • Zaterdag 11 mei
  • Zaterdag 8 juni

De outreach (ook wel genoemd: The Scattering)

De outreach is een week waarbij de groep alles wat ze geleerd en ervaren hebben, om gaan zetten in actie. Deze week start met deelname aan de #IMPACT conferentie, waar o.a. workshops zijn over verschillende vormen van evangelisatie. Vervolgens gaan zij in kleine teams en in samenwerking met verschillende kerken op weg om Jezus’ liefde in woorden en werken uit te delen.

De outreach is op:

  • Conferentie: 18 t/m 20 juli
  • Outreachweek: 22 t/m 26 juli

Recensies van eerdere ‘Here I am’ trainingen

  • ”Ik heb onze jeugd nog nooit zo vurig voor Jezus gezien. Sinds we met deze training zijn begonnen, zijn een aantal van de minst betrokken jeugdleden opeens heel enthousiast over hun Christen-zijn.” – Pastor Nick Chanda

Info en aanmelden

Meer informatie voor jouw jeugdgroep, vragen over de inhoud van de training of anders? Mail dan naar: daniel.termaten@messagenederland.nl

Jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die zich willen aanmelden, kunnen dat doen via de website van The Message Nederland: messagenederland.nl/

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI