GKv en NGK: twee ‘broers’ die weer één zijn.

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Op 1 mei vindt de kerkelijke ‘bruiloft’ plaats van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en Nederlands Gereformeerde kerken (NGK). Beiden vormen dan samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Het logo van het nieuwe kerkverband verbeeldt een rechtopstaand ICHTHUS-symbool, het bekende ‘visje’. Dit symbool (zij het in een nieuwe, eigentijdse vormgeving) verbeeldt dat de nieuwe kerkgemeenschap voortbouwt op het fundament dat eeuwen geleden gelegd is: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.
De kleuren van het beeldmerk verwijzen naar Genesis 1 en staan symbool voor aarde (groen), water (blauw) en licht (okergeel). De drie kleuren sluiten ook nauw aan  bij het motto van de (nieuwe) NGK: Hoopvol onderweg in Gods wereld.  ‘Hoopvol’ verwijst naar het licht, ‘Gods wereld’ verwijst  naar aarde en water.

De GKv was in 1944 ontstaan door verschil van inzicht met de Gereformeerde Kerken (nu PKN) over over de lossere binding aan de belijdenisgeschriften. Bezwaarde kerkleden zijn toen uit de kerk gestapt. Later pleitte een deel van de kerk voor vraagtekens bij de gereformeerde belijdenis. Deze groep splitste zich in 1967 af als NGK. Maar na 56 jaar is ‘de vaas die in 1967 brak’ nu weer gelijmd.

De afgelopen decennia zijn de GKv en de NGK weer naar elkaar toegegroeid. De tijd heeft inmiddels de meeste wonden geheeld, waardoor in 2017 het besluit werd genomen om daadwerkelijk over te gaan tot hereniging. Er zijn diepe geestelijke gesprekken gevoerd en beide kerken hebben elkaar vastgehouden.

Landelijk wordt de eenwording op 12 mei in de Jacobikerk in Utrecht gevierd, met luisteren (seminars), danken (liturgische viering) en zingen (band Sela). In de Singelkerk is een boekpresentatie van een speciaal samengestelde bundel.

Het nieuwe kerkverband telt ca. 350 lokale kerken en bijna 140.000 (doop)leden. In onze regio behoren de Fonteinkerk, de Petrakerk (Heemstede) en de Wilhelminakerk tot de NGK.
Deze drie gemeenten vieren op zondag 14 mei de plaatselijke eenwording. Deze gezamenlijke viering vindt om 10 uur plaats in de Wilhelminakerk in Haarlem en die zal geleid worden door ds. Alex Boshuizen.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI