Geboorte van Nederland

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Het jaar 1572 is in onze geschiedenis het begin van de ‘geboorte van Nederland’. Dat jaar – met de inname van Den Briel – was ook een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Het was een heftig strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer – de Spaanse koning – trouw, anderen namen deel aan de opstand onder leiding van Willem van Nassau – de prins van Oranje.

De Opstand werd ook als godsdienstoorlog uitgevochten. Toen de kruitdampen waren opgetrokken, was het gereformeerde protestantisme de bevoorrechte godsdienst geworden. De katholieken, doopsgezinden en lutheranen werden – samen met joden – als tweederangsburgers achtergesteld en in hun schuilkerken aan het oog onttrokken.

Tussen 1572 en 2022 liggen 450 jaar, maar de (universele) waarden die toen werden bevochten, spelen ook nu nog: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.

450 jaar vrijheid is het waard om bij stil te staan, maar ook voor een moment van bezinning. Vrijheid van de één is immers niet altijd de vrijheid van de ander.
De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne maken ons daar weer attent op.

Klik hier voor meer informatie, lezingen en tentoonstellingen, onder andere in Haarlem.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI