Op zaterdagmiddag 8 oktober is er weer een gebedswandeling in Haarlem.
Tegelijkertijd zullen christenen ook in de elf andere provinciehoofdsteden een gebedswandeling houden. De boodschap is: Nederland, keer terug naar God! Het is een manier om onze stem te laten klinken en het is een statement in de geestelijke wereld. Tijdens het wandelen is er een aantal keer een pauze om samen te bidden voor ons land. De wandeling zal afgesloten worden met het bidden van het ‘Onze Vader’.

De gebedswandeling is geïnitieerd door profetische gebedsbeweging Op de bres, onder leiding van Cees Vork. In Haarlem organiseren het Huis van Gebed en Geloven in de Stad de wandeling.

De gebedswandeling wordt gehouden op zaterdag 8 oktober van 14 – 15.30 uur. Graag aanmelden als je mee wilt lopen en bidden via arjo.barth@gmail.com. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten | Ezechiël 22:30

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: