Faith Impact Audit

Als kerken in Haarlem hebben we het initiatief genomen om in kaart te brengen wat de huidige maatschappelijke en sociale bijdrage is van kerken en andere geloofsgemeenschappen en geloofsgerelateerde organisaties in Haarlem. Hierbij zijn al deze gemeenschappen en organisaties uitgenodigd om mee te doen met een online inventarisatie.

Waarom willen we zo’n onderzoek uitvoeren? Een aantal redenen:
• Steeds meer geloofsgemeenschappen en organisaties vinden het belangrijk om sociale en maatschappelijk activiteiten of projecten te organiseren. Deze audit kan helpen om te laten zien dat het echt zin heeft. Alle kleine initiatieven samen hebben een relevante bijdrage. Dit is bemoedigend en inspirerend.

• De audit geeft andere partijen inzicht in wat de vruchten zijn en de impact is van geloofsgemeenschappen en organisaties op de sociale / maatschappelijke realiteit van onze stad.

• Laat zien waar en op welke terreinen er weinig of geen bijdrage is. Dit kan geloofsgemeenschappen en -organisaties helpen om mogelijk andere prioriteiten te stellen of strategische beslissingen te nemen.

• Herhaalde audits maakt trends zichtbaar. Deze audit is een goede eerste meeting. Als we het over een aantal jaren herhalen, kunnen we de ontwikkeling van de bijdrage zien.

Op dinsdagavond 18 juni wordt de audit aan de kerken en geloofsgerelateerde organisaties gepresenteerd. Op 8 oktober volgt een bijeenkomst om de resultaten te presenteren, waarbij ook de gemeente Haarlem en het (sociaal) maatschappelijk veld aanwezig zijn.

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI