Worship Church

Op zondagavond 9 juni komt het team van Worship Church naar Shelter Haarlem.

Worship Church

Het team van Worship Church is zeer betrokken bij de samenkomsten. Iedereen komt voor een ontmoeting met God! En zo heeft iedereen de ruimte om te ontvangen, maar ook om weer uit te delen. Dus als er veel mensen zijn die gebed willen ontvangen, dan stappen ze bijvoorbeeld rustig van het podium af om voor deze mensen te bidden, woorden van God te spreken en mensen te bemoedigen.

Daarin maakt het niet uit wat hun oorspronkelijk taak eigenlijk is: gitaar spelen, geluid bedienen, in het koor zingen, deel zijn van het welkomstteam, deel zijn van het opbouwteam… Iedereen zet zich in om tot zegen te zijn. En dat maakt Worship Church, Worship Church.

Eenheid in diversiteit

Daarnaast speelt Worship Church ook een verbindende rol tussen de verschillende kerken in een plaats. Het is zo mooi en bemoedigend om te horen dat men uit zoveel verschillende kerken van die plaats komt! Wat fantastisch als christenen in een dorp of stad in eenheid de naam van Jezus verhogen! Wij geloven dat daar kracht vanuit gaat en dat het iets teweeg brengt in de hemelse gewesten. Maar we geloven ook dat het weer impact zal hebben op de desbetreffende stad of desbetreffend dorp.

Daarom ben je uitgenodigd bij deze avond te zijn:

Datum           : Zondagavond 9 juni 2024

Aanvang       : 19.00u – 21:15u

Adres             : Shelter Haarlem, Eksterlaan 1

Toegang        : gratis

 

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI