Vrij Zijn Zomerweek 2019

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Het thema van de Vrij Zijn Zomerweek 2019 is de Reckless Love. Het is tevens de titel van een lied dat de hele wereld is overgegaan. Het gaat over de Goede Herder die 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te vinden. Het lijkt bijna of God in zijn onstuimige liefde roekeloos en onberekenend is: zijn liefde voor ons kostte de hemel haar grootste schat. Hij geeft zichzelf, ongeacht hoe wij er op zullen reageren. Het lijkt bijna onverantwoordelijk dat dezelfde God ons de bediening van Jezus toevertrouwt. Wat maken we er soms een zooitje van. Maar God weet wat Hij doet. Kom en ontdek dat de eeuwige God van liefde jou najaagt om je hart te winnen, omdat jij meetelt in zijn wonderlijke plan voor deze wereld.
Wat maken we er soms een zooitje van. Maar God weet wat Hij doet. Kom en ontdek dat de eeuwige God van liefde jou najaagt om je hart te winnen, omdat jij meetelt in zijn wonderlijke plan voor deze wereld.

Elke ochtend en avond zijn er samenkomstem met sprekers, ’s middags zijn er workshops. Brian Doerksen zal elke avond de aanbidding leiden.
Er is een apart kinderprogramma (0 t/m 12 jaar) met leiding vanuit VrijZijnKids, tienerprogramma (13 t/m 16 jaar) met leiding vanuit Foundation4Life en jongerenprogramma (16 t/m 23 jaar) met leiding vanuit Royal Mission. Het thema voor de kinderen verschilt per leeftijdscategorie. De tieners gaan aan de slag met Summer Christmas, want de eerste uiting van liefde is geven: God gaf zijn Zoon. De jongeren hebben als programma All you need is love. God is liefde, niemand anders! Je mag alles van God verwachten.

Nieuw is dat er twee parallelprogramma’s zijn gedurende alle ochtenden. Het ene programma is voor aanbiddingsleiders en staat onder leiding van Brian Doerksen. Het andere programma is gericht op leiders en staat onder leiding van Jan Pool en Wim Hoddenbagh.

De week start op zondagavond 21 juli met een samenkomst en eindigt op vrijdagmorgen met een samenkomst, beiden met Wilkin van de Kamp.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI